Vad innebär ett 0 HLR beslut?

När någon vårdas inom sjukvården så kan man ta beslut om behandlingsbegräsningar. Detta innebär att man kan avstå från olika sorters behandling. Dessa typer av beslut måste tas av legitimerad sjukvårdspersonal. En av dessa personer måste vara läkare och den andra kan antingen vara läkare eller sjuksköterska.

Vilka begränsningar kan man besluta om?

Egentligen kan man besluta om begränsningar om alla olika soters behandlingar, med det sagt finns det ett antal vanliga begränsningar man brukar beslut om - detta är framför allt hjärt-lungräddning (HLR), intensivvård, intermediärvård, dialys.

Varför tar man beslut om en behandlingsbegräsning?

Det är inget lätt sak att besluta om en behandlingsbegränsning, därav att det krävs två legitimerade personer. Själva grunden till beslutet är att man inte kan tillgodogöra sig behandlingen. Om vi till exempel har en patient som har en massiv hjärnblödning och är på grund av detta medvetslös och neurokirurgen redan har beslutat att man inte ska operera då patienten är hjärndöd. I det här fallet är det ganska uppenbart att HLR inte kommer att gagna personen då den egentligen redan är avliden, men hjärtat har inte stannat ännu. I det här exemplet vore det rent av oetiskt att påbörja HLR. För det mesta så är det inte alls så enket som ovan. Om vi till exempel har en man i 50 års åldern med tre småbarn med en lungfibros där man beslutat att han inte är kandidat för lungtransplantation och han har vårdats 5 gånger senast året för “attacker” av sin lungfibros och nu har han syrgas i hemmet som han använder dagligen. Jag kan inte säga hur man ska göra i den här situationen, men jag vet att beslutet skulle vara väldigt mycket svårare.

Det är vården som beslutar

Vården strävar alltid efter att nå konsensus med familj eller andra nära anhöriga när det gäller beslut om behandlingsbegränsningar. Men i slutändan så är det ett beslut där det är vården som beslutar och vad anhöriga vill egentligen inte spelar in i beslutet.

Gör en bokningsförfrågan