Så placerar du i stabilt sidoläge

Tidigare ingick stabilt sidoläge i den grundläggande HLR kursen om man följde HLR-rådets riktlinjer. Numera har man flyttat detta till den grundläggande första hjälpen-kursen och istället ersatt detta med luftvägsstopp (när man sätter i halsen). 

När använder man stabilt sidoläge och varför?

Stabilt sidoläge använder man i en första hjälpen-situation när man vill säkra någons luftväg. Vanligen när man har en person som är medvetslös eller har ett sänkt medvetande. Du måste alltid kontrollera att personen andas innan du placerar den i stabilt sidoläge, om den inte andas är det troligen ett hjärtstopp och du ska istället larma 112 och göra HLR.

Hur placerar man någon i stabilt sidoläge?

Sätt dig på knä vid sidan om personen. Ta tag i byxan i knähöjd av benet längst bort från dig. Böj benet och ta sedan tag under knät så att du har en hävstång för att kunna vända runt personen. Med din andra hand tar du tag i den bortre handen och håller som om du ska skaka hand. För handen till patientens kind. När du sedan vänder personen med hjälp av att dra i benet så kommer huvudet att falla mot dig, men då kan du kontrollera fallet genom att du har handen som ett skydd. Personen ska nu ligga som om den sover på sidan, med handen under kinden. Det sista du ska göra är att försiktigt böja upp huvudet en aning och putta in handen lite till så att huvudet ligger kvar där. Det viktigaste i allt det här är att kontrollera så att personen kan andas och att munnen pekar nedåt. Om personen eventuellt kräks så kan det rinna ut och personen drunknar inte.

Fortsätta kontrollera och larma

När du placerat en person i stabilt sidoläge bör du fortsätta att övervaka att personen andas. Om det inte är absolut nödvändigt ska du alltså inte gå ifrån personen. Du kan kontrollera om personen andas genom att sätta en hand på magen och känna andningsrörelserna och hålla den andra handens handrygg precis framför munnen så att du kan känna personens andetag. Om du har behövt placera en person i stabilt sidoläge så behöver du mest största sannolikhet även larma 112.

Gör en bokningsförfrågan