Första hjälpen vid knivskador

Knivskador är ofta riktade mot buk och thorax men drabbar även ofta armar då man skyddar sig. Knivskador kan leda till flera olika sorters allvarliga skador, där man kan komma relativt långt på vägen med relativt enkla medel.Vi går igenom ett antal olika skador som kan uppstå och översiktligt kring behandlingar. Denna guide är dock inte på något sätt heltäckande utan kan ses som en översikt.

Knivskador mot bröstkorgen

Bröstkorgen skyddas av revbenen och en kniv måste vara ganska exakt vinklad för att ta sig in mellan revbenen, vilket gör att allvarliga skador mot bröstkorgen vid knivvåld ändå får anses relativt ovanliga. De skador som kan uppstå är dock tämligen allvarliga. En kniv som penetrerar bröstkorgen kan bland annat ge pneumothorax, hemothorax, hemopneumothorax, hjärttamponad, trakeobronkial träskada, öppen pneumothorax. aortaskada.

 • Pneumothorax
 • Hemothorax
 • Hemopneumothorax
 • Öppen pneumothorax
 • Ventil eller tryckpneumothorax
 • Hjärttamponad
 • Trakeobronkial träskada
 • Aortaskada.

Pneumothorax

Lungan ligger i lungsäcken. När bröstkorgen expanderar så expanderar lungsäcken och det negativa tryck som bildas gör att själva lungan expanderar. Själva lungan sitter alltså inte ihop med lungsäcken utan det är undertrycket som skapas som gör att den expanderar.

En pneumothorax är när det kommit in luft i lungsäcken. Det vill säga att det kommit in luft mellan lungan och lungsäcken. Detta gör att lungan inte längre kan expandera som den ska utan en del av lungan faller då ihop då det inte längre finns något som håller upp den. Hur står pneumothoraxen blir beror på hur mycket luft som kommit in.

Vid en pneumothorax som är tillräckligt stor är den slutgiltiga behandlingen ett thoraxdrän. Vid mindre pneumothorax kan det räcka med kontroll.

Öppen pneumothorax

Vid en öppen pneumothorax så kan i princip obegränsat med luft komma in och den sidan av lungan där skadan är kommer att vara helt sammanfallen.

Vid en öppen pneumothorax måste man applicera ett lufttätt förband, ett så kallat chest seal, med ventil. Den slutgiltiga behandlingen kommer troligen att vara kirurgisk och ett thoraxdrän.

Ventilpneumothorax

Vid en ventil eller tryckpneumothorax så läcker det in luft från lungan in i lungsäcken, men luften kan inte komma ut därifrån eller så kommer det in mer luft än vad det åker ut. Detta innebär att mer och mer luft kommer att komma in så att mer och mer av lungan faller ihop. Det kommer dock inte sluta där utan trycket kommer att fortsätta att öka och till slut kommer hjärtat börja att tryckas ihop, vilket obehandlat leder till att hjärtat inte längre kan slå och hjärtstopp.

Vid en ventilpneumothorax måste man utföra en akut nåldekompression och den slutgiltiga behandlingen är ett thoraxdrän.

Hemothorax

En hemothorax innebär en blödning i lungan eller lungsäcken. Detta behöver troligen behandlas med ett thoraxdrän om blödningen är tilräckligt stor. Om blödningen inte snabbt avstannar så är den slutgiltiga behandlingen kirurgisk.

Hjärttamponad

Precis som lungan ligger i lungsäcken så ligger hjärtat i hjärtsäcken. Denna säck är dock betydligt mindre. Om vi får en blödning i hjärtsäcken kommer blodet som ansamlas där successivt att pressa undan hjärtat och hjärtat kommer få svårare och svårare att slå tills det att mängden blod som pumpar ut inte räcker längre och vi får då ett hjärtstopp.

Vid en hjärttamponad är den akuta behandlingen något som kallas en perikardiocentes. Man för in en nål i hjärtsäcken och suger ut blod. Man kan lägga in en tunn kateter men man kan även behöva öppna bröstkorgen genom en så kallad sternotomi för att reparera skadan.

Knivskador mot buken

Vid knivskador mot buken kan bland annat tarmen, levern, njurarna och aortan skadas. Här finns inte något skydd på samma sätt som för bröstkorgen där revbenen skyddar. Gemensamt för alla buksador är dock att vi har väldigt begränsat med åtgärder vi kan göra i en första hjälpen situation. När det gäller själva såret så är det egentligen bara hudblödningen vi kan göra något åt, men blödningen inuti kan vi inte åtgärda med förband. Om det är en större blödningen kan vi förebygga cirkulationssvikt genom planläge och höjda ben, men vi har inga medel att ge vätska eller blod i en första hjälpen situation.

Knivskador mot armar

Knivskador mot armarna har vi betydligt fler alternativ för att behandla med enkla medel i en första hjälpen situation. Beroende på var skadan sitter och hur allvarlig den är kan vi använda direkt tryck, tryckförband, sårpackning och tourniquet.

Direkt tryck

Det första vi alltid försöker att göra vid en allvarlig blödning är alltid att applicera direkt tryck. Om det inte räcker eller om vi måste vidare till fler skadade så kan vi fortsätta med tryckförband, sårpackninge eller tourniquet beroende på vad som lämpar sig bäst.

Tryckförband

Nästa steg brukar vara att försöka applicera ett tryckförband. Det finns flera olika modeller. Om det blöder igenom ett tryckförband så kan man applicera ett nytt utanpå eller om det istället behövs en tourniquet.

Sårpackning

Om skadan är i ljumskar, amrhåla eller hals-nacke så går det inte att använda sig av ovan tekniker, utan då måste vi istället sårpacka skadan.

Utrustning för att behandla knivskador

 • Tourniquet
 • Tryckförband
 • Gasväv
 • Dekompressionsnål
 • Chest Seal med ventil
Gör en bokningsförfrågan