10 saker du ska tänka på när du anlitar eventsjukvård

Det är många saker du bör tänka på när du ska anlita sjukvård till din din festival, tävling eller annat event. Här listar vi 10 saker du bör ha i åtanke.

1 Registrerad vårdgivare

För att få bedriva vård i Sverige krävs att man är en registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen med IVO som överser. Utan denna registrering får man inte bedriva vård som man på något sätt fakturerar för. Utbyte av tjänster är såklart inte tillåtet enligt Skatteverket och kommer vid en olycka uppdagas och är personen då inte en registrerad vårdgivare så har men dels utövat vård utan att vara registrerad vårdgivare och dels begått ett skattebrott. Detta är tyvärr ett vanligt tillvägagångssätt - någons anhörig kanske är sjuksköterska och hjälper till på matcherna mot att hen får biljetter till anhöriga eller liknande. Du som anlitar hjälp på detta sätt bör fundera en extra gång då du försätter den som hjälper i en dålig sits om något väl händer. Du kan kontrollera med IVO om företaget du funderar på att anlita är en registrerad vårdgivare genom att mejla till registerfragor@ivo.se. Vi försöker att kontrollera regelbundet vilka företag som arbetar med eventsjukvård som är registrerade så du slipper det. 

Aktuell lista med företag som arbetar med eventsjukvård och om de är registrerade vårdgivare.

2 Patientskadeförsäkring

Alla som bedriver vård och är registrerade vårdgivare måste ha något som kallas en patientskadeförsäkring. Detta innebär att om den som ger vård gör något fel, så finns det en försäkring som täcker detta. Även om det är väldigt sällsynt så kan man råka ge fel läkemedel, eller man kanske ger fel råd som får negativa konsekvenser. Med en patientskadeförsäkring så är både den som ger vård och den som får vård skyddade i en sån situation. Denna försäkring kostar från ca 6000 per år och uppåt. Detta innebär att många ensamma aktörer helt enkelt har svårt att täcka denna kostnad om de endast har några få uppdrag per år. Alla registrerade vårdgivare ska enligt lag ha en patientskadeförsäkring, detta är dock inget som IVO har register över, så vår uppmaning är att be företaget du funderar på att anlita att skicka över aktuellt försäkringsbrev.

3 Journalföring

Journalföring måste enligt lag föras om man bedriver vård. Varför är detta då en viktig punkt? Om det är så att eventsjukvårdaren är den enda du pratar med vid en skada och du sen vill få ut pengar från din försäkring för till exempel ett vanprydande ärr så kommer dom att be om en journalkopia, utan denna inga pengar. Enligt lag så måste inte dessa journaler vara digitala, utan det går lika bra att föra journal på papper. Vår erfarenhet är att många aktörer som arbetar med eventsjukvård just använder sig av pappersjounaler. Vad är då problemet med detta? Det hela beror på hur man hanterar dessa journaler. Vår erfarenhet är att man inte arkiverar dessa ordentligt utan lägger dessa i en stor hög, och att det därmed blir nästan omöjligt att hitta en specifik journal bland flera hundra andra journaler. 

4 Vem står för utrustningen?

Har man tur så händer inget allvarligt under ett event, men har man otur kan massor av utrustning användas. Vem som står för denna kostnad har stor betydelse för hur utrustningen används, eller snarare om den används när den bör användas. All förbrukningsutrustning vi använder förbehåller vi till exempel oss rätten att fakturera vidare. I praktiken gör vi sällan det då det ofta inte är några stora kostnader. Men vi vill aldrig att kostnad är något som kan bidra till att vi inte ger rätt vård, därav att vi arbetar på detta sätt. Om någon till exempel får ett hjärtstopp så kommer det generera en kostnad för oss för inköp av nya elektroder, nytt batteri, nya adrenalinsprutor, nya ampuller med amiodaron och så vidare, totalt flera tusen kronor. Vår erfarenhet är att den vård som ges inte blir samma om företaget själv står för kostnaden för den utrustning som förbrukas.

5 Utrustning

Vi får ofta frågan om vi har med oss hjärtstartare. För oss är det en självklarhet om man inte väldigt specifikt diskuterat att alla inte behöver detta. Det kan till exempel vara där vi har flera grupper på plats, vissa med högre medicinsk kompetens och andra med lägre medicinsk kompetens där vi ändå bedömer att vi kan ha en hjärtstartare på plats snabbt. Det kommer dock ha föregåtts av en diskussion. Utöver detta har vi med oss mängder av utrustning - vi har dels en akutväska med anpassat innehåll beroende på kompetensnivå men även mindre väskor med större mängd av det vi av erfarenhet vet går åt. Vår rekommendation är att man ber den firman man funderar på att anlita om en utrustningslista.

6 När senast repeterat HLR

HLR är en färskvara och HLR-rådets rekommendation är att man repeterar denna kunskap varje år. Detta gäller den grundläggande kursen. För de mer avancerade kurserna S-HLR (som numera kallas HLR för sjukvårdspersonal) och A-HLR (som numera kallas avancerad HLR för sjukvårdspersonal) så är rekommendation istället att man rekommenderar detta varje halvår men minst en gång om året. Fråga efter aktuella HLR intyg för de personerna som ska agera sjukvårdare hos er.

7 Behövs ambulans?

Många förbund har reglementen kring hur sjukvården ska se ut - detta gäller bland annat motorsporter, kontaktsporter och cykel. I andra länder så kommer staten att ställa dit en ambulans utan någon kostnad. I Sverige har vi ett helt annat upplägg, man kan förvarna regionerna att en viss tävling eller liknande kommer att vara, men det är extremt sällan en region kommer att välja att ställa en ambulans till eventet förfogande. Så här kan man säga att det sker lite av en krock mellan internationella rutiner och svenska rutiner. Det finns flera företag som erbjuder så kallade eventambulanser. I flertalet av fallen är detta ett fordon som inte är klassat för att få transportera patienter i, utan den kan stå på en plats och får inte färdas med patienter i. I bästa fall är den blåljusregistrerad och får färdas med patienter i. Men vad händer om det till exempel sker en olycka som kräver ambulanstransport vid en cykeltävling. Då kommer eventambulansen att försvinna och då till exempel vissa cykeltävlingar inte får fortsätta utan sjukvård på plats så kommer man att behöva avbryta tävlingen. Det mer rationella är oftare att ha kompetent sjukvård på plats, där målet är att kunna ge adekvat vård tills en av regionens ambulanser anländer. Vår rekommendation är att ha en tydlig dialog vad syftet med eventuell ambulans är och om firman ni funderar på att anlita uppfyller detta syfte och hur ni eventuellt hanterar om denna eventambulans blir tvungen att köra in en patient.

8 Ensamma aktörer

Eventsjukvård är en relativt liten nisch i Sverige. Detta innebär att det är en hel del ensamma aktörer som arbetar med att erbjuda sjukvård på olika event. Fördelen kan vara lokal kännedom, man känner kanske till och med personen eller så klart att kostnaden kan bli ganska låg då man som ensam aktör kanske inte har samma koll på allt som egentligen krävs för att få arbeta med detta. En sak du som anlitar en ensam aktör speciellt bör beakta är vad som händer om denna person blir sjuk eller liknande. Ofta blir resultatet att du som arrangör står utan någon sjukvård alls eller att du försöker hitta andra alternativ i sista sekund vilket ofta blir en onödig stress och ofta innebär en ökad kostnad.

9 Läkemedel

Läkemedel har precis som mat bäst före datum, eller i fallet med läkemedel så ska de inte användas alls om utgångsdatumet är passerat utan dessa läkemedel ska kasseras. Då läkemedel turligt nog används ganska sällan inom eventsjukvård så innebär det tyvärr också att många läkemedel ligger oanvända en längre tid och utgångsdatumen passeras. Det är viktigt att företaget har en rutin för att byta ut läkemedel som har gått ut då det annars finns stora risker för patienterna som ska behandlas. Be gärna att få titta i akutväskan och kontrollera själv att inga utgångsdatum har passerat.

Vår erfarenhet är tyvärr att man varken har en rutin eller en vilja att ersätta läkemedel som har gått ut. Detta då det dels är en kostnadsfråga då en del läkemedel är ganska dyra att ersätta, men också missas då man helt enkelt inte har någon rutin i företaget att kontrollera och ersätta läkemedel som gått ut.

10 Delegeringar

För att få ge läkemedel krävs något som kallas en delegering. Det innebär att det ska finnas en medicinsk ansvarig läkare för verksamheten och att den personen har bedömt kunskapsnivån hos en person och att den har tillräcklig kompetens för att ge ett specifikt läkemedel. Dessa delegeringar är personspecifika, gäller för ett specifikt läkemedel, är giltiga i 1 år och ska finnas dokumenterade. Om den eller de du anlitar uppger att de får ge läkemedel, fråga gärna vem som är medicinskt ansvarig och om du kan få se de aktuella delegeringarna. Vår erfarenhet är tyvärr att detta är något man fuskar med och att läkemedel används utan delegeringar.

11 Bakjour

Detta är ett bonustips. Detta är mer något som kan vara bra att veta om snarare än att det är någon form av krav. Oavsett vem som är ute på uppdrag hos oss så har vi alltid en läkare som bakjour. Det innebär att oavsett vad det gäller så finns någon med mycket hög medicinsk kompetens som den kan ringa när som på dygnet och få råd från.

Checklista för du anlitar någon

  • Mejla registerfragor@ivo.se och fråga om företaget är en registrerad vårdgivare
  • Be om kopia på aktuellt försäkringsbrev
  • Hur för man journal? Papper? Hur arkiveras detta?
  • Be om utrustningslista
  • Be om HLR intyg
  • Vem står för kostnaden av förbrukningsutrustning
  • Fråga vem som är medicinska ansvarig
  • Be om aktuella delegeringar
  • Överväg om du vill anlita en ensam aktör eller en firma som kan lösa sjukdom

Checklista på plats

  • Kontrollera utgångsdatum på några läkemedel
Gör en bokningsförfrågan