Hur ofta ska man repetera HLR?

I en värld där varje sekund räknas vid en hjärtstoppssituation, är det avgörande att hålla sina HLR-kunskaper aktuella och redo att användas. Hjärt-Lungräddning (HLR) är en livräddande teknik som alla bör kunna, men att bara lära sig det en gång räcker inte. Det är viktigt att regelbundet uppdatera och öva dessa färdigheter. Men hur ofta ska man göra det enligt svenska riktlinjer?

Kunskap är en färskvara. Precis som med kondition kan kunskaper och färdigheter inte upprätthållas utan träning.Vid grundutbildning ska kursdeltagaren lära sig behärska en ny situation. Syftet med repetitionsutbildning är att behålla och fördjupa kunskaper och färdigheter samt bygga på med ny kunskap. HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning minst en gång per år av den grundläggande HLR kursen.

Fördelar med repetitionsutbildning:

  • kvaliteten höjs på HLR och handlingsberedskapen ökar
  • ett ökat antal träningstillfällen ger både färdighet och trygghet
  • HLR-träningen blir lättare att integrera i ordinarie verksamhet tack vare att varje enskilt träningstillfälle tar kortare tid.

En metod att repetera HLR är s.k. "low-dose, high-frequency" träning. Det innebär kvartalsvis, självinstruerande repetition av HLR-teknik i ca 10 min per tillfälle. Konceptet har visat sig vara fördelaktigt för att kunna utföra HLR med god kvalitet. Vid instruktörsledd utbildning kan då mer tid ägnas åt scenarioträning, eftersom varje kursdeltagare har genomfört teknikträningen i förväg. Vid repetitionsutbildning kan du göra tillägg eller fokusera på vissa aspekter som gäller för en aktuell arbetsplats eller för specifika yrken. Förslag på tema: samtal med larmoperatör, två-livräddarteknik och/eller scenarioträning.

Repetition för avancerade HLR kurser

För de mer avancerade HLR kurserna som A-HLR, D-HLR och S-HLR rekommenderas repetition varje halvår, men minst varje år.

Gör en bokningsförfrågan