Bröstkompressioner

Bröstkompressioner är en del av hjärt-lungräddning som används för att hålla liv i en person i väntan på ambulans eller annat akutsjukvård.
  • Ställ dig på knä vid sidan om personen
  • Placera ena handens handlov mitt på bröstet
  • Placera andra handen ovanpå och knyt ihop fingrarna
  • Placera axlarna rakt ovanför händerna och sträck ut armarna
  • Tryck ned bröstkorgen hårt och snabbt (5 centimeter och 100-120 kompressioner per minut)
  • Släpp aldrig kontakten med bröstkorgen med händerna
  • Det är lika viktigt att släppa upp mellan kompressionerna som att trycka ned

Bara bröstkompressioner – inte mun mot mun-metoden – ska användas när otränade lekmän får instruktion om att behandla hjärtstopp hos vuxna, enligt en kommande svensk rekommendation.

Mer stöd för att bara brösttryck kan förbättra överlevnad

Liv kan räddas med enbart bröstkompressioner

Enbart kompressioner kan räcka bra vid hjärträddning

Flera studier har indikerat att enbart bröstkompressioner kan vara en väl så effektiv metod när icke-medicinskt utbildade personer behandlar hjärtstopp, jämfört med att använda både bröstkompressioner och inblåsningar, se länkar här intill.

Därför har de nya europeiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning, som publiceras i dag måndagen den 18 oktober, fått ett ökad fokus på bröstkompressioner. Nu ska larmcentraler instruera otränade lekmän att utföra hjärt-lungräddning enbart med hjälp av bröstkompressioner.

Det här kommer inom kort återspeglas i våra nya svenska rekommendationer. Förhoppningsvis kan det leda till att fler personer som drabbas av hjärtstopp överlever, säger Leif Svensson, verksamhetschef för prehospitalt centrum på Södersjukhuset i Stockholm och ordförande i det svenska HLR-rådet.

Fördelarna med att bara rekommendera bröstkompressioner är att det är en mer acceptabel metod och att den går snabbare att förklara när man ger instruktioner från larmcentralen. Varje sekund är värdefull vid behandling av hjärtstopp, säger Leif Svensson.

Enligt nu gällande svenska rekommendationer ska 30 bröstkompressioner varvas med två inblåsningar tills den livräddande personen blir avlöst. Leif Svensson betonar att detta förfarande fortsatt kommer att gälla vid utbildning i hjärt-lungräddning.

Det finns situationer där inblåsningar är viktiga som vid hjärtstopp hos barn och vid drunkningsolyckor. Därför kan det bli otydligt om vi bara skulle börja lära ut bröstkompressioner. Men om man är osäker eller inte utbildad i HLR är det bättre att bara göra bröstkompressioner än ingenting alls, säger han.

Enligt Lars Engerström, som är chefläkare på SOS Alarm, kommer larmcentralerna i landet att börja instruera lekmän enligt de nya riktlinjerna när de svenska rekommendationerna om telefon-HLR blir officiellt uppdaterade. Det väntas ske i månadsskiftet oktober-november.

I oktober 2011 kommer ett nytt svenskt utbildningsmaterial om hjärt-lungräddning att presenteras. Detta kommer då sannolikt ha uppdaterats med flera andra nyheter i de nu presenterade europeiska riktlinjerna, till exempel:

Bröstkompressioner ska ges med större kraft och med större frekvens, minst 100 per minut men max 120 per minut. Bröstkorgen ska tryckas in minst 5 cm.

Livräddaren ska göra mindre pauser för att kontrollera puls och andning än vad som rekommenderats i tidigare riktlinjer. Fokus ska i stället ligga på bröstkompressionerna.

– De nya riktlinjerna lyfter också fram att hjärtstartare ska spridas i samhället. Man tydliggör också betydelsen av nedkylning. Inom dessa områden finns det mer att göra i Sverige, säger Leif Svensson.

Gör en bokningsförfrågan