Stoppa Blödningen eller Stop the Bleed!

I Sverige har vi sedan lång haft en bred kunskap om första hjälpen i samhället. Detta har troligen sin grund i att vi under en lång tid hade en väldigt god samhällsberedskap för krig och katastrofer och att vi under lång tid hade allmän värnplikt. I takt med att risken för större konflikter avtog så avvecklade vi även denna beredskap och mycket har hänt på området sedan dess. De första hjälpen kurser som varit populära i Sverige har främst varit så kallade ABC kurser. Detta är en äldre modell som man internationellt inte använder sig av utan istället är det L-ABCDE som är den modell man använder sig av. Detta är dock egentligen ganska omfattande material att sätta sig in i och lära sig.

Stoppa Blödningen istället för L-ABCDE

I USA har man hängt med i utvecklingen på ett annat sätt och man har sett att den vanligaste dödsorsaken under 50 års ålder är traumatiska skador - som vid trafikolyckor, jaktolyckor, masskadehändelser och dylikt. Utifrån detta har American College of Surgeons parallelt med Department of Defence tagit fram en kurs i hur man hanterar livshotande blödningar. Detta är alltså en smalare kurs, men mer specifik för det yngre vanligen dör av. L-ABCDE är en mer omfattande kurs och tar även med många andra situationer, men skulle egentligen kräva betydligt mer tid än vad många kurser avsätter för denna kunskap och den genomförs tyvärr ofta på en för ytlig nivå.

Stoppa Blödningen

Stoppa blödningen eller Stop the Bleed är alltså en kurs framtagen av American College of Surgeons parallelt med Department of Defence där man specifikt lär sig hantera livshotande blödningar. Man lär sig att bedöma storleken på en blödning för att kunna bedöma om den är potentiellt livshotande, man lär sig att undersäka en person på korrekt sätt för att identifiera blödningar, man lär sig att utöva direkt tryck på skadan och om det inte fungerar eller om där finns fler skadade så lär man sig applicera tourniquet på extremiteter (armar och ben) eller om skadan är i ljumskar eller armhåla så lär man sig at istället sårpacka och eventuellt anlägga ett tryckförband. Fokuset för denna kurs är alltså väldigt exakt och man får verkligen träna på dessa delar då den till skillnad från HLR-rådets kurser är en kurs man kan bli godkänd och underkänd på.

Katastrofmedicinskt Centrum

I Sverige ansvarar Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping för den svenska versionen av Stop the Bleed, som då i Sverige heter Stoppa Blödningen.

Utrustning

Under kursen får man väldigt specifikt lära sig viss utrustning och att använda denna korrekt - man får lära sig tourniquet, sårpackning och tryckförband. Det är fler och fler tourniqueter som cirkulerar i samhället, men tyvärr är dessa ofta applicerade på fel indikation eller sitter fel. Om man till exempel sätter denna för löst och på en venös blödning. Då kommer man få en blödning som man upplever att man inte får stopp på, men tar man bara av tourniqueten så är det inte helt ovanligt att blödningen avstannar. Om du äger denna utrustning eller planerar att äga denna utrustning rekommenderar vi starkt att man går denna kurs.

Stoppa Blödningen och HLR

Om man kombinerar Stoppa Blödningen kursen med en kurs i HLR så har man väldigt bra förutsättningar att klara av oväntade situationer och vi upplever att dessa kurser kompletterar varandra väldigt väl.

Gör en bokningsförfrågan