Utrustning för sjukvård vid triathlon

Det skiljer sig mellan olika typer av arrangemang vad man bör ha för sjukvårdsutrustning. Vid triathlon är faktorer man bör väga in hur långa sträckor det rör sig om och hur erfarna deltagarna är. Här går vi igenom olika förslag.

Distans

Det som kan vara relevant att ta hänsyn till vid längre sträckor är olika former av värmeslag, nedkylning och elektrolytrubbningar. Vid kortare sträckor är detta sällsynt, men i takt med att sträckorna blir längre och med mer oerfarna deltagare ökar denna typ av “skador”.

Erfarenhet

Även erfarenheten hos deltagarna är en stor faktor. Det vi har märkt erfarenhetsmässigt är att de som man kan kategorisera som elitmotionärer är den grupp som råkar ut för mest problem. De satsar för fullt men kanske inte känner till sina begränsningar fullt ut och drabbas därmed oftast av problem. Ren elit drabbas mer sällan av problem utan nästa kategori är vanliga motionärer.

Vanliga typer av problem

  • Sårskador
  • Värmeslag (beroende på väderlek)
  • Nedkylning (beroende på väderlek)
  • Elektrolytrubbningar
  • Stukningar

Vad ska vi ha?

Nedan är ett förslag på saker som kan vara relevanta att ha med, det som i slutändan får avgöra är bland annat de faktorer som vi pratat om innan, men även väderlek och antal deltagare måste ju vägas in. Se nedan som en lista att plocka från.

Utrustningslista

Sårskador

Immobilisering

Omgivning

Övrigt

Tips

En sak att tänka på är att vara väldigt försiktig med att ge vatten vid längre distanser. Man förlorar väldigt mycket salter vid den typen av ansträngning och att ersätta detta med enbart vatten kan vara direkt farligt. En räddningsfilt tar väldigt liten plats och det bär man alltid kunna ta med i väskan.

Gör en bokningsförfrågan