Hur snabbt ska man göra inblåsningar vid HLR?

Hjärt-lungräddning består av två delar - bröstkompressioner och inblåsningar, inblåsningar kallades tidigare konstgjord andning. Med bröstkompressionerna trycker man ihop hjärtat så att blodet cirkulerar, men mängden syre i blodet kommer snabbt att minska i takt med att det cirkulerar runt i kroppen och syrgasen levereras till cellerna. Det är med inblåsningarna vi kan fylla på syret i blodet.

I luften har vi cirka 21% syrgas, resten består av mestadels kvävgas (78%), och pyttelite annat (1%). För att göra en inblåsning hos någon som har ett hjärtstopp och behöver HLR så andas vi själva in den luften först. Under normala omständigheter så har luften vi andas ut ett lite lägre syrgasinnehåll, nämligen 16%. Detta räcker dock gott och väl i en HLR-situation, men är lägre än de 21% vi andas in. Målet med inblåsningarna är alltså att med hjälp av en lite lägre syrgashalt hålla syrgashalten i den drabbade på en tillräcklig nivå.

Det har successivt ändrats hur många inblåsningar i relation till bröstkompressioner man gör. Normal andningsfrekvens säger man är 12-20 andetag per minut. Går vi tillbaka i tiden så bestod HLR av 5 inblåsningar och 15 bröstkompressioner, detta ändrades sedan till 5 inblåsningar och 30 bröstkompressioner och är nu 2 inblåsningar och 30 bröstkompressioner - hos en vuxen person. Forskningen har visat att dels den syrgas som redan finns i blodet räcker längre än vad man trott, och att det behövs mindre syrgas än vad man tidigare trodde för att hålla en adekvat syrgashalt i blodet hos någon med hjärtstopp. En serie hjärt-lungräddning med 30 kompressioner och 2 inblåsningar ska ta maximalt 30 sekunder, för lite mer erfarna där man kan minimera avbrotten så hinner man vanligen med 5 serier på 2 minuter. Detta innebär 5 inblåsningar per minut - hos vuxna. Hos barn utgår man istället ifrån att orsaken till ett hjärtstopp nästan alltid är orsakat av någon form av andningsstopp - drunkning, sätta i halsen eller dylikt, och därför är inblåsningarna mycket viktigare då syret i blodet redan är slut när barnet får hjärtstopp. Därför börjar man därför istället med 5 inblåsningar hos barn och fortsätter därefter med 15 kompressioner och 2 inblåsningar per serie, alltså dubbelt så mycket inblåsningar som hos vuxna.

Det viktigaste när man gör inblåsningar är inte själva tiden för inblåsningen, utan att man ser en tydlig höjning av bröstkorgen. Det är därför viktigt att alltid titta ner mot bröstkorgen och säkerställa att den faktiskt höjer sig, och att man därefter väntar med att göra en ny inblåsning tills det att man ser att den sjunkit ihop igen. I praktiken tar detta ungefär 1 sekund. Samma tid gäller hos barn, men hos barn krävs det såklart en betydligt mindre volym för att ge en synlig höjning av bröstkorgen.

Gör en bokningsförfrågan