Så använder du en tourniquet på rätt sätt

De flesta tourniqeter som vi ser på akuten sitter antingen där på fel indikation eller så har man satt dem fel. Här får du lära dig när du ska använda dem och hur du ser till att det blir rätt.

En tourniquet är till för att snöra av blodförsörjningen helt till området nedanför där den sätts. Den går bara att sätta på armar och ben - så kallade extremiteter.

Då kan du använda den

Vi använder bara en tourniquet vid en okotrollerad livshotande blödning. Vårt förstahandsalternativ är direkt tryck på skadan, räcker inte det, eller vi behöver gå vidare till andra skadade det är då en tourniquet kommer in. En tourniquet kan som ovan nämnt bara användas på armar och ben.

Så använder du en tourniquet rätt

En tourniquet bör alltid förvaras redan urtagen i sin förpackning, detta då det minskar tiden till applicering i en livshotande situation.

  1. Om du inte redan öppnat förpackningen - öppna förpackningen
  2. Vid applicering på ben dra ut bandet ur öglan, gäller inte vid applicering på arm
  3. Placera tourniqueten 5 cm ovanför skadan mot bålen till. Undvik att placera den direkt på skadan eller över en led. Säkerställ att den skadade inte har något i fickorna som kan komma i kläm.
  4. Om kardborrebandet dragits ur öglan, för in det igen.
  5. Dra åt kardborrebandet så hårt du kan, men minst så att du inte kan få in tre fingrar. Fäst kardborrebandet i sig själv. Använd inte staven som mothåll.
  6. Spänn med pinnen.
  7. Spänn tills blödningen helt avtar och du inte känner några pulsar nedom tourniqueten.
  8. Om det fortsätter att blöda, sätt en till tourniquet ovanför den första.

Vanligaste felen

  • Det absolut vanligaste felet är att man sätter på en tourniquet av fel anledning. Om det till exempel är en venös blödning räcker det ofta med ett tryckförband eller till och med ett täckförband.
  • De andra saken som är nästan lika vanligt är att man sätter på den för löst, det enklaste sättet att undvika detta är att dra åt bandet ordentligt hårt innan man börjar att spänna med pinnen.

Ett exempel är om man har en venös blödning, där det ofta räcker med ett tryckförband eller till och med ett täckförband, och man sätter på en tourniquet på detta. Man har alltså satt på den på fel indikation. Och om man samtidigt sätter den för löst så att arteriellt blod inte är stoppat. Det man har gjort då är att stoppa blodet som går tillbaka till hjärtat men inte det som går ut från hjärtat. Man kommer alltså i praktiken få en blödning som bara blöder mer och mer. Men tar man av tourniqueten så slutar det ofta blöda.

Gör en bokningsförfrågan