Journalföring vid eventsjukvård

Sjukvård är av en bra anledning väldigt hårt reglerat. Alla som bedriver professionell vård måste enligt lag även journalföra alla patientkontakter, detta innefattar även företag och enskilda aktörer som bedriver så kallad eventsjukvård som även ibland kallas sjukvårdsberedskap. 

Digitala journaler

Digital journalföring är så klart smidigare för alla inblandade. Tröskeln är ofta kostnaderna och en del av de större journalsystemen kräver att man har vårdavtal med regionen för att få använda dem, det gäller till exempel TakeCare som används i Region Stockholm. Ofta är dessutom avtalen för dessa journalsystem baserade på antal användare. Bolag som arbetar med eventsjukvård har sällan heltidsanställda då antalet uppdrag på ett år inte tillåter det, utan det är istället en stor mängd timanställda som delar på uppdrag, detta gör ju då också att antalet användare skjuter i höjden och därmed även kostnaden.

Olika typer av digitala journalsystem

Det finns även olika typer av journalsystem. De billigaste alternativen är tyvärr ofta för olika så kallade skönhetskliniker och patienter behöver läggas upp med mejl, telefon och massor av kunduppgifter för att det ska gå att lägga upp en journal. Eventsjukvård är uppbyggt på ett helt annat sätt och ur vårt perspektiv så ska det räcka med ett ID nummer och ibland inte ens det.

Journal via 1177

Fler och fler börjar bli vana vid att man kan läsa son journal på nätet via 1177.se. Detta är så klart supersmidigt, men en sak som är lätt att glömma är att en journal är inte din, utan den är vårdens och syftar till att dokumentera vad man gjort, syftet är alltså inte att informera patienten.

Med det sagt så krävs ett vårdavtal med en region för att digitala journaler ska visas på 1177.se. Något som de flesta företag som arbetar med eventsjukvård inte har då detta är en hel annan typ av sjukvård kan man väl säga.

Pappersjournaler

Av ovan anledning har flera aktörer som arbetar med eventsjukvård valt att använda sig av pappersjournaler. För att man ska kunna hitta i dessa journaler så krävs det dock att dessa organiseras på ett bra sätt och på en plats. En rimlig organisering hade kunnat vara på namn.

Vi har tyvärr hört en del skräckhistorier kring pappersjournaler - där dessa visserligen förvaras i låsta skåp, men de har förvarats vid respektive uppdrag (dvs ingen central organisering) och allt har bara legat i en enda stor hög utan att organiseras. Om du skulle begära ut din journal skulle det med andra ord vara mer eller mindre omöjligt för företaget att hitta den och förtar därmed också lite syftet med en journal.

Gör en bokningsförfrågan