Dessa (och många fler) har vi hjälpt med hjärtstartare

Gör samma sak som polisen och SEB


LIFEPAK CR2 från 305 kr i månaden

LIFEPAK CR2 har väldigt många av de funktionerna som en ideal hjärtstartare bör ha. Den har enkla men tydliga instruktioner. Den kan användas på barn med en enkel knapptryckning och det går även att byta språk med en enkel knapptryckning. Den finns i automatisk utförande där man sett att det ger kortare tid till stöt och den kan analysera EKG under pågående HLR, vilket ger kortare avbrott i HLR och får antas ge en bättre överlevnad.

Vi hjälper er så klart även med utbildning och underhåll


CR2-2.jpg

Enkel att öppna

LIFEPAK CR2 har en tydlig pil som visar hur du ska starta den. En del andra är inte lika uppenbara.


Tydliga instruktioner

När vi tittat på hur folk använder hjärtstartare så har vi sett att instruktionerna måste vara väldigt tydliga och att det samtidigt inte får råda ett överflöd av instruktioner. Med LIFEPAK CR2 har man lyckats få till den här balansen på ett bra sätt. Tydliga enkla bilder med beskrivande bilder och siffror som visar i vilken ordning sakerna ska göras.

LPCR2_1348_B.jpg

LPCR2_1418_alt1.jpg

Barnläge med en knapptryckning

Elektroderna kan användas för båda vuxen och barn. Det finns tydliga bilder som visar hur man placerar dem på barn respektive vuxen. Med en enkel knapptryckning anpassar man sedan strömstyrkan till barn. Annars är det vanligt att det krävs speciella elektroder så att hjärtstartaren är “förinställd” för att antingen användas på vuxen eller barn, en del andra kan man använda samma elektroder för, men man måste vrida om en speciell nyckel.

Enkelt att byta språk

Även om de flesta i vårt land talar Svenska så kan det hända att man är på en arbetsplats där man talar ett annat språk också. Med en enkel knapptryckning kan man byta mellan två olika språk.


Analys under pågående HLR

Detta är den funktion vi tycker är den absolut viktigaste. LIFEPAK CR2 kan analysera EKG under pågående HLR. Detta innebär att man minimerar avbrottet av HLR. Det är en aspekt som brukar framhållas som den viktigaste komponenten för överlevnad av hjärtstopp.

Automatisk

Kombinationen att LIFEPAK CR2 kan analysera EKG under pågående HLR och sedan automatiskt själv ge en stöt gör att det blir minimala avbrott i hjärt-lungräddningen. Man har tidigare i studier visat att automatiska hjärtstartare ger kortare tid till stöt, vilket man tror bör ge en bättre överlevnad.


Välj till service

Underhåll

Vi kommer ut en gång per år. Vi byter ut elektroder och batteri om det behövs. Vid felmeddelanden skickar vi den på service och ersätter den med en annan fungerande hjärtstartare under tiden.

Support

Vi frågor kan ni alltid vända er till oss. Kan vi inte lösa det över telefon eller mejl kommer vi ut till er och löser det på plats.

Utbyteshjärtstartare

Om er hjärtstartare av någon anledning inte fungerar, som om den använts skarpt, behöver service, ersätter vi den under tiden med en fungerande hjärtstartare. 


Krisstöd

Om hjärtstartaren används skarpt erbjuder vi initialt krisstöd där vi kommer ut samma dag eller dagen efter och pratar med alla drabbade som önskar i grupp. Detta är något som görs efter alla hjärtstopp på akuten.

Skarp anvädning

Om hjärtstartaren används skarpt kommer vi ut och ersätter den med en annan fungerande hjärtstartare så att ni alltid har en fungerande hjärtstartare i väntan på att vi hinner byta ut elektroder och eventuellt batteri (beror på modell).

Service

Om hjärtstartaren skulle visa ett felmeddelande eller dylikt skickar vi in den för service till tillverkaren. Under tiden sätter vi ut en annan fungerande hjärtstartare.