Vilka olika HLR utbildningar finns det?

I Sverige ansvarar HLR-rådet för alla utbildningar i HLR. De tar fram riktlinjer anpassade till Sverige utifrån sin Europeiska motsvarighets riktlinjer (European Resuscitation Council).

Indelning av HLR utbildningar

Man kan grovt dela in HLR utbildningar i de för vuxna och de för barn och sen de för allmänheten och insatspersonal respektive de för sjukvården.

Utbildningar för allmänhet och insatspersonal

 • Vuxen-HLR
 • Barn-HLR
 • HLR för insatspersonal (tid. D-HLR)
 • Första hjälpen och HLR

Utbildningar för sjukvården

 • HLR för sjukvårdspersonal (tid. S-HLR)
 • HLR barn för sjukvårdspersonal (tid. S-HLR barn)
 • Avancerad HLR för sjukvårdspersonal (tid. A-HLR)
 • Avancerad HLR barn för sjukvårdspersonal (tid. A-HLR barn)
 • Advanced Life Support Provider Course (ALS) - fördrjupning av A-HLR

Instruktör och huvudinstruktör

För alla ovan nämnda kurser finns även instruktörskurser och huvudinstruktörskurser. En del av nivåerna är det endast instruktörer som arbetar direkt för HLR rådet som tillåts utbilda - detta gäller till exempel huvudinstruktör i Avancerad HLR för sjukvården.

Andra kurser inom akutsjukvård

Dessa kurser har inget med HLR-rådet att göra, men är andra kurser för sjukvårdspersonal inom akutsjukvård.

 • ATLS (Advanced Trauma Life Support)
 • PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
 • BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support)
 • AMLS (Advanced Medical Life Support)
Gör en bokningsförfrågan