Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Vid ett astmaanfall drar luftvägarna ihop sig och slemhinnan blir tjock. Ett astmaanfall kan vara livshotande och leda till att den drabbade inte får luft som i sin tur kan leda till hjärtstopp. Personer med astma har ofta med sig mediciner, men det är inte alltid dessa räcker.

Kännetecken

  • Svårt att få luft med pipande andning

  • Panik

  • Hosta

Första hjälpen

  • Skapa lugn och ro för patienten.

  • Hjälp personen att sitta eller stå i en bekväm ställning. Ofta vill den drabbade stå eller sitta på ett sånt sätt att den kan använda ytterligare andingsmuskler. Detta kan innebära att luta sig mot en stol eller placera händerna på knäna.

Ring 112

  • Om anfallet inte går över på några minuter.

  • Om mediciner inte hjälper.

  • Om personen inte har några mediciner med sig.


Läs mer om astma

Vad är astma?

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Hur kan jag avgöra om någon drabbats av ett astmaanfall?

Personer med astma har ofta god kunskap om sin sjukdom och kan berätta att de drabbats av ett anfall. Den drabbade får svårt att andas med väsande och pipande andning, och ofta också hosta. Andnöden kan göra att personen blir orolig och stressad. I en del fall kan läppar, öronsnibbar och nagelbäddar bli blå-grå på grund av syrebristen.

Vad ska jag göra om den drabbade slutar andas?

Starta HLR 30:2.

Vad ska jag göra om personen inte har sin medicin med sig?

Ring 112.