Brännskada

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Brännskador delas in i överhudsskada, ytlig delhudsskada och fullhudsbrännskada. Vid överhudsskada är huden - röd, svullen och öm. Oförsiktigt solande är en vanlig orsak. Ytlig delhudsskada ger samma symtom som överhudsskada men det bildas blåsor på huden och skadan går djupare. Vid fullhudsbrännskada är huden vit, grå eller svart och saknar känsel. Huden är död vid skadan och transplantation är ofta nödvändig.

Larma
Symptom
Första hjälpen

Första hjälpen vid allvarlig brännskada

 • Ta av personen kläderna om möjligt.
 • Ta inte av fastbrända kläder.
 • Kyl med kallt vatten i några minuter,
 • och därefter med vatten (ca 15-20 grader) i ca 20 minuter.
 • Undvik att göra hål på blåsorna.
 • Täck endast med ett löst sittande förband.
 • Förebygg cirkulationssvikt

Första hjälpen vid lindrig brännskada

 • Om huden är smutsig: tvätta runt skadan med flytande tvål och vatten.
 • Låt blåsorna vara hela.
 • Lägg på ett luftigt förband.
 • Var observant på tecken till infektion.

Första hjälpen vid brännskada med hett vatten

 • Skölj med ljummet vatten.

Vid brännskada med kokande eller hett vatten ska du istället skölja med ljummet vatten. Svalt eller kallt vatten täpper till porerna och det heta brännande vattnet stängs in i huden och bränner mer. Det ljumma vattnet täpper inte till porerna utan hjälper till att spä ut det heta vattnet i huden.

Ring 112

 • vid allvarlig brännskada.
 • vid brännskada som är större än den skadades egen handflata.
 • Brännskada som involverar underlivet, leder, händer, fötter eller ansikte ska alla behandlas på sjukhus.
 • Personer som är under 8 år eller över 60 år ska alltid uppsöka sjukvård om de drabbas av en brännskada.
 • Personer som har en komplicerad sjukdom ska alltid uppsöka sjukvård vid en brännskad

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan