Hem
Första hjälpen-guiden
Getingstick, bistick och humlestick

Getingstick, bistick och humlestick

Senast uppdaterad:
2023-12-29
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:
Larma
Symptom
Första hjälpen

Det första du bör göra är att konstatera om det rör sig om en ofarlig lokal reaktion där det räcker med lokal behandling - en reaktion som involverar mer av kroppen som bör behandlas med läkemedel - eller en systemisk potentiellt livsfarlig reaktion som bör behandlas med adrenalin.

Ring 112
 • Vid anafylaxi
 • Vid uttalat angioödem med svullnad i munhåla och svalg med sväljningssvårigheter
Symptom
Första hjälpen

Klinisk bild

Lokal bettreaktion

Lokal svullnad och rodnad kring bettet. Uppkommer vanligen minuter eller timmar efter bettet. Ofta räcker det med att lindra smärtan lokalt.

Urtikaria, angioödem

Urtikaria är en reaktion i huden med ödem eller kvaddlar med rodnad runt kvaddlarna. Om ödemet ligger djupare i huden kallas det istället ett angioödem. Angioödem drabbar vanligen läppar, ögonlock, tunga, munslemhinna, händer, fötter och genitalia. Kvaddlarna kliar och varar under 24 timmar, vanligen 2-6 timmar. Angioödem kliar inte men kan svida och sticka och varar oftast i 2-3 dagar. Svullnaden sitter i regel asymmetriskt, t ex på ena halvan av en läpp eller halva tungan. I mer sällsynta fall kan man få angioödem i munhåla och svalg med sväljningssvårigheter.

Anafylaxi

Anafylaxi är en livsfarlig allergisk reaktion och symtom på detta kan vara - kraftig buksmärta, upprepade kräkningar, diarré, urinavgång, fecesavgång, heshet, pipande andning, blodtrycksfall, uttalad trötthet, rastlöshet/oro, svimningskänsla, katastrofkänsla. Trötthet och rastlöshet/oro är lite tolkningsbara, men det ska vara uttalat - mer eller mindre alla barn blir lite oroliga om de blir stucken av en geting och det är inte samma sak som anafylaxi. En regelrätt anafylaxi ska i första hand behandlas med adrenalin. Reaktioner som urtikaria, flush, svullnad (som inte påverkar andningen), klåda i mun, läppsvullnad, illamående, lätt buksmärta, enstaka kräkning är inte att betrakta som anafylaxi.

Undersökning

Nedan kontroller och undersökningar kan vara aktuella, det får bedömas från fall till fall.

 • Inspektion av munhåla och svalg
 • Inspektion kring stickstället
 • Inspektion av hudkostym efter tecken på urtikaria
 • Pulsoximeter - vid andningssvårigheter
 • Blodtryck och puls - vid tecken på blodtrycksfall

Differentialdiagnoser

 • Fästingbett
 • Insektsbett (andra än ovan)
 • Urtikaria, angioödem (behandlas även i denna översikt)
 • Anafylaxi (behandlas även i denna översikt)

Handläggning

Avlägsna gadden

 • När du blir stucken av ett bi eller en humla kan gadden med giftblåsa sitta kvar i huden. Gadden kan fortsätta att föra in gift någon minut efter sticket. Skrapa bort gadden med en nagel eller till exempel en matkniv.

Undvik infektion

 • Sätt ett plåster på stickstället för att undvika att patienter kliar sönder huden och får en infektion.

Lokal bettreaktion

 • Kyla - Du kan lindra smärtan med kyla genom att till exempel linda in en isbit i en servett eller handduk och lägga mot bettet, eller kyla med kallt vatten.
 • Kräm, salva, gel - Du kan lindra klåda och sveda från bettet genom att badda med alsolsprit eller stryka på alsolgel. Du kan även använda kylbalsam, lokalbedövande salva eller kräm eller salva med hydrokortison. Rådgör med en läkare innan du använder lokalbedövande salva på barn under 18 månader och hydrokortison på barn under 2 år.
 • Desloratadin - Besvären kan även lindras av antihistaminer där desloratadin är det föredragna valet. Behöver sällan ges av oss utan patienten kan köpa det receptfritt. Ge desloratadin 5 mg 1 st till patienter 12 år och äldre, ge desloratadin lösning 0,5 mg/ml 5 ml till barn 6-11 år

Urtikaria, angioödem

 • Desloratadin - Ge Desloratadin 5 mg 2 st tabletter till alla 13 år eller över, Desloratadin 5 mg 1 st tablett till barn 6-12 år, Desloratadin lösning 0,5 mg/ml 5 ml till barn 0-5 år.
 • Betapred - Ge Betapred 0,5 mg 10 st tabletter till alla 6 år eller över, Betapred 0,5 mg 6 st tabletter till barn 0-5 år.
 • Adrenalin - Vid uttalat angioödem med svullnad i munhåla och svalg samt sväljningssvårigheter ge inj adrenalin intramuskulärt mitt på sidan av låret. Håll kvar pennan i 10 sekunder. Ge 300 mikrogram till alla som väger 20 kg eller över, ge 150 mikrogram vid vikt 10-20 kg. Behandlingen kan upprepas efter 5-10 minuter.

Anafylaxi

 • Adrenalin - Ge inj adrenalin intramuskulärt mitt på sidan av låret. Håll kvar pennan i 10 sekunder. Ge 300 mikrogram till alla som väger 20 kg eller över, ge 150 mikrogram vid vikt 10-20 kg. Behandlingen kan upprepas efter 5-10 minuter.
 • Betapred - Ge Betapred 0,5 mg 10 st tabletter till alla 6 år eller över, Betapred 0,5 mg 6 st tabletter till barn 0-5 år.
 • Desloratadin - Ge Desloratadin 5 mg 2 st tabletter till alla 13 år eller över, Desloratadin 5 mg 1 st tablett till barn 6-12 år, Desloratadin lösning 0,5 mg/ml 5 ml till barn 0-5 år.
 • Inhalation - Vid obstruktivitet (svårighet att andas) inhalation salbutamol + ipratropiumbromid 2,5 ml i nebuliseringskit med minst 8 liters flöde. Kan upprepas efter 10 minuter.
 • Patienten ska helst ligga ner med höjd fotända. Sittande ställning vid obstruktivitet och illamående. Hastig uppresning av patienten kan leda till livshotande blodtrycksfall.

Vårdnivå

Vid anafylaxi och vid uttalat angioödem med svullnad i munhåla och svalg med sväljningssvårigheter ska 112 larmas. Vid urtikaria med eller utan angioödem bör patienten rekommenderas att uppsöka en närakut eller jouröppen vårdcentral för att på så sätt få recept på uppföljande behandling.

Examination

TIll denna första hjälpen-guide har vi tagit fram ett test. Klarar man testet får man ett certifikat.

Till examinering

Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan