Sjösjuka

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Balansen i hjärnan samordnas med signaler från balansorganet i örat, från musklerna om omvärlden och från ögat. Sjösjuka och åksjuka - gemensamt kallat rörelsesjuka - uppstår när signalerna inte överensstämmer med varandra och hjärnan inte kan bilda en klar bild. Det är inte exakt klarlagt varför det sker, men även om det kan vara obehagligt är det ett ofarligt tillstånd. Alla människor med fungerande och utvecklade balansorgan kan bli rörelsesjuka. Barn under 2 år har inte utvecklat sina inneröron än, vilket gör att de för det mesta skonas. Barn över 2 men under 12 år är tvärtemot extra känsliga för åk- och sjösjuka till följd av balansorgan som håller på att utvecklas.

Larma

Kontakta sjukvården

  • Vid kraftiga kräkningar, allmänpåverkan
  • Om besvären inte börjar avklinga ca 15 minuter efter avslutad färd

Symptom
  • Gäspning, trötthet, koncentrationssvårigheter
  • Illamående, kräkningar
  • Ökad salivproduktion, blekhet
  • Huvudvärk, yrsel
Första hjälpen
  • Sitt upp rakt, i färdriktningen och så långt fram i farkosten som möjligt
  • Andas frisk luft
  • Fäst blicken långt fram/på horisonten
  • Vid kraftiga kräkningar, ersätt med vätskeersättning

Symtom

Rörelsesjuka kan börja med trötthet, gäspningar och koncentrationssvårigheter innan illamåendet kommer igång. Blekhet, svettningar och dåsighet framträder när rörelsesjukan utvecklats ytterligare. När illamåendet, och eventuellt kräkningarna, börjat kan det vara svårt att avstyra rörelsesjukeattacken. Symptomen kan kvarstå hela resan, men ska börja avta inom 15 minuter efter avslutad resa.

Första Hjälpen

Förebyggande åtgärder (se nedan) rekommenderas för att hindra att rörelsesjukan uppstår från första början, då det är svårt att bryta illamåendet och kräkningarna. Om symptomen har börjat märkas av rekommenderas det att justera sin sittställning så man sitter rakt och i färdriktningen. Frisk luft och att fästa blicken långt fram hjälper. Om möjligt, lindras rörelsesjukan om den påverkade får ta över ratten/rodret. Vid kräkningar  kan mycket vätska och elektrolyter tappas, så vätskeersättning är viktigt att inta.

Förebygga rörelsesjuka

Förbered dig på en båt-, tåg- eller biltur genom att sova bra kvällen innan, äta en mättande måltid några timmar innan samt undvika alkohol. Under resan rekommenderas det att inte läsa, sitta i färdriktningen samt utomhus eller vid ett öppet fönster om möjligt. Planlägg din rutt med mindre öppna vatten (mindre vågor) och färre kurvor. Det finns tabletter som kan tas mot illamående, så kallade antihistaminer. De vanligaste är Postafen och Lergigan. Det finns även plåster som man fäster på huden, som dock måste förberedas upp till 5-6 timmar innan avfärd. Rådgör med läkare eller annan kunnig sjukvårdspersonal angående dosering, speciellt om det är ämnat för ett barn.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan