Blödning

Senast uppdaterad:
2023-10-15
Författare:
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:
Larma
Symptom
Första hjälpen

Vid en olycka kan man råka ut för skada som gör att man blöder kraftigt från någon del av kroppen.

Första hjälpen

  1. Håll den blödande kroppsdelen högt, så att blodflödet till skadan minskar
  2. Tryck på såret så att blödningen minskar.
  3. Lägg ett tryckförband. Använd det som finns tillgängligt. Om det blöder igenom, lägg ett nytt förband utanpå det första.
  4. Förebygg cirkulationssvikt genom att låta den skadade ligga plant med benen högt

Ring 112

  • Pulserande blödning, som inte avtar
  • Stor blödning

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan