Hem
Första hjälpen-guiden
Avsliten kroppsdel

Avsliten kroppsdel

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

En traumatiskt amputerad kroppsdel tappar genast sin tillgång till syre och tiden tills att den eventuellt kan opereras fast igen är därför en viktig faktor för utgången. Ju längre tid det går, desto sämre blir möjligheten att försöka sätta fast den skadade kroppsdelen och även utfallet av själva operationen. Muskler klarar syrebrist sämre än hud och underhudsfett.

Larma
  • Om du blöder mycket eller har tappat en större kroppsdel. Detta även vid tecken på chock, så som kallsvettig, medvetandesänkning, snabb eller oregelbunden puls och snabb eller ytlig andning.
Symptom
Första hjälpen
  • Täck amputationsstället med fuktade kompresser
  • Sätt ett tryckförband vid amputationsstället
  • Om du inte får blödningskontroll sätt en tourniquiet, UNDVIK om möjligt
  • Täck sårytan på den avslitna kroppsdelen med fuktade kompresser
  • Lägg den skadade kroppsdelen i en påse, lägg denna påse i en till påse som du fyller med kallt vatten och is.
  • Den skadade kroppsdelen får INTE komma kontakt med isen

En traumatiskt amputerad kroppsdel tappar genast sin tillgång till syre och tiden tills att den eventuellt kan opereras fast igen är därför en viktig faktor för utgången. Ju längre tid det går, desto sämre blir möjligheten att försöka sätta fast den skadade kroppsdelen och även utfallet av själva operationen. Muskler klarar syrebrist sämre än hud och underhudsfett.

Första hjälpen

Lägg om såret vid amputationsstället med fuktiga kompresser och ett ordentligt tryckförband. Detta räcker ofta för att hålla blödningen under kontroll. Du ska om möjligt undvika att sätta en tourniquet.

Om det blöder igenom kompressen kan man ladda på med fler vikta kompresser eller tyg ovanpå, ta inte bort det initiala tryckförbandet.

Det är även viktigt att försöka hålla den skadade kroppsdelen så högt ovanför hjärtat som möjligt för att minska blödningstrycket.

Vid en livshotande blödning går givetvis liv före lem och man kan i så fall anlägga en tourniquet. Du kan läsa mer om hur du sätter en tourniquet här.

Förvara kroppsdelen

Den avslitna kroppsdelen håller sig bäst om den hålls kylskåpskall och fuktig.

Det är bäst att förvara den avslitna kroppsdelen kallt. Linda in sårytor i fuktiga kompresser. Lägg kroppsdelen i en plastpåse. Lägg denna plastpåse i en annan plastpåse eller dylik behållare som du fyller rikligt med kallt vatten. Du kan även lägga ner isbitar i vattnet för att sänka temperaturen ytterligare. Det är viktigt att den avslitna kroppsdelen aldrig kommer i direkt kontakt med isen då det kan skada kroppsdelen. Ta med den avslitna kroppsdelen till sjukhuset, ju snabbare desto större är sannolikheten att den går att återfästa.

Ät eller drick inte något tills du kommer till sjukhuset, främst om det skulle bli aktuellt med operation.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen

Second one

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Another second one

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Luftrören transporterar luft till och från lungorna. Luftrören har på insidan slemhinna som producerar slem, vars syfte är att transportera bort partiklar och att hålla luftrören fuktiga. Luftrören täcks av muskler, så kallad glatt muskulatur, den är en typ av muskler som vi inte kan kontrollera med viljan. Vid ett astmaanfall drar musklerna ihop sig och slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Detta gör att det blir mycket svårt att andas.

Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan