Stroke

Senast uppdaterad:
2023-12-29
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt kan förlora olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Stroke kan vara ett livshotande tillstånd kräver omedelbar vård på sjukhus. Tiden till vård är mycket avgörande för utgången. Om du själv eller någon i din närhet har symtom som kan bero på en stroke ska du genast ringa 112.

Larma

Vid misstanke om stroke - hängande mungipa, svårt att upprepa en enkel mening, hängande arm eller ben.

Symptom
 • Domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast i ena kroppshalvan.
 • Svårt att prata och förstå.
 • Förvirring
 • Synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.
 • Yrsel
 • Försämrad balans och svårigheter att gå
 • Kraftigt huvudvärk utan tydlig orsak

Allvarliga symtom kan vara medvetslöshet, andningssvårigheter och cirkulationssvikt med en kallsvettig och blek person.

Första hjälpen

Gör AKUT-testet. Om något avviker från det normala - ring 112.

 • Ansikte - Kan personen le och visa tänderna? Hänger ena mungipan?
 • Kroppsdel - Kan personen lyfta armarna och håller kvar dem i 10 sekunder? Kan personen stå på båda benen?
 • Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? Hittar personen inte rätt ord?
 • Tid - Varje sekund räknas! Tveka inte - ring 112 direkt.

Symtom på stroke kommer plötsligt och hastigt. Vilka symtomen är beror på vilken del av hjärnan som är drabbad. Det är vanligt med flera av nedan symtom.

 • Du får domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast i ena kroppshalvan.
 • Du får svårt att prata och förstå.
 • Du blir förvirrad.
 • Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.
 • Du blir yr och få svindel.
 • Du får försämrad balans och få svårt att gå.
 • Du får kraftig huvudvärk utan tydlig orsak.

Allvarliga symtom kan vara medvetslöshet, andningssvårigheter och cirkulationssvikt med en kallsvettig och blek person.

AKUT-testet

När vi har en person med en misstänkt stroke genomför vi AKUT-testet. AKUT är en förkortning av det man undersöker, se nedan:

 • A står för ansikte - Be personen le och visa tänderna. Ring 112 om mungipan hänger.
 • K står för kroppsdel - Be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Ring 112 om en arm faller ner.
 • U står för uttal - Be personen säga en enkel mening, till exempel ”Solen skiner idag”. Ring 112 om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord.
 • T står för tid - Ju fortare personen får behandling, desto mindre blir skadorna.

Behandling

Det viktigaste om du tror att det är en stroke är att direkt ringa 112. Detta även om symtomen har gått i regress då det skulle kunna vara en TIA.

På sjukhuset bedömer man om du är kandidat för att få propplösande läkemedel direkt i blodet. Det är en behandling som har bättre effekt ju snabbare den ges och man brukar säga att behandlingen måste ges inom fyra till fem timmar efter att de första symtomen började. En stor blodpropp i något av hjärnans stora kärl kan ibland opereras bort.

Förebygga

Det finns ett flertal vanliga orsaker till att man drabbas av en stroke.

 • Högt blodtryck
 • Förmaksflimmer
 • Förhöjda blodfetter
 • Rökning
 • Förträngning av halskärlen

Stroke är ett akut insjuknande med fokala eller globala neurologiska symtom av vaskulär genes som kvarstår i mer än 24 timmar. 86% av dessa är på grund av blodproppar och 13% beror på blödningar. Om symtomen går tillbaka inom 24 timmar kallas det en transitorisk ischemisk attack (TIA).

Ring 112

Vid misstanke om stroke - hängande mungipa, svårt att upprepa en enkel mening, hängande arm eller ben.

Symptom
 • Domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast i ena kroppshalvan.
 • Svårt att prata och förstå.
 • Förvirring eller andra personlighetförändringar som ilska, irritabilitet eller likgiltighet.
 • Synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.
 • Yrsel
 • Försämrad balans och svårigheter att gå
 • Kraftigt huvudvärk utan tydlig orsak

Allvarliga symtom kan vara medvetslöshet, andningssvårigheter och cirkulationssvikt med en kallsvettig och blek person.

Första hjälpen

Gör AKUT-testet. Om något avviker från det normala - ring 112.

 • Ansikte - Kan personen le och visa tänderna? Hänger ena mungipan?
 • Kroppsdel - Kan personen lyfta armarna och håller kvar dem i 10 sekunder? Kan personen stå på båda benen?
 • Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? Hittar personen inte rätt ord?
 • Tid - Varje sekund räknas! Tveka inte - ring 112 direkt.

Klinisk bild

Symtom på stroke kommer plötsligt och hastigt. Vilka symtomen är beror på vilken del av hjärnan som är drabbad. Det är vanligt med flera av nedan symtom.

 • Domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast i ena kroppshalvan.
 • Svårt att prata och förstå.
 • Förvirring.
 • Synstörningar på ena eller båda ögonen.
 • Yrsel och svindel.
 • Försämrad balans och svårigheter att gå.
 • Kraftig huvudvärk utan tydlig orsak.

Undersökning

Förutom att göra AKUT-tester ska du alltid kontrollera socker på någon med stroke-liknande symtom.

AKUT-testet

När vi har en person med en misstänkt stroke genomför vi AKUT-testet. AKUT är en förkortning av det man undersöker, se nedan:

 • A står för ansikte - Be personen le och visa tänderna. Ring 112 om mungipan hänger.
 • K står för kroppsdel - Be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Ring 112 om en arm faller ner.
 • U står för uttal - Be personen säga en enkel mening, till exempel ”Solen skiner idag”. Ring 112 om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord.
 • T står för tid - Ju fortare personen får behandling, desto mindre blir skadorna.

Differentialdiagnoser

Det finns alltid massor av olika orsaker till stroke-liknande symtom. Nedan är några.

TIA

Transitorisk ischemisk attack som förkortas TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan. Det finns risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmaste dygnen om du har fått en TIA.

Hypoglykemi

Lågt blodsocker är en väldigt viktig differentialdiagnos till stroke, och man bör alltid kontrollera blodsocker av den anledningen.

Värmeslag

En annan orsak till ovan symtom hos äldre kan vara olika grader av dehydrering och värmeslag.

Handläggning

Det viktigaste när någon har en stroke är att den så fort som möjligt kommer till ett akutsjukhus, därför är att larma 112 högsta prioritet. Detta gäller även om symtomen har gått tillbaka då det istället kan röra sig om en TIA.

I övrigt L-ABCDE där du speciellt bör ha sänkt medvetande och kräkningar i åtanke.

Vårdnivå

Alltid vård på ett akutsjukhus.

Examination

TIll denna första hjälpen-guide har vi tagit fram ett test. Klarar man testet får man ett certifikat.

Till examinering

Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan