Stroke

Senast uppdaterad:
2023-10-15
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

I Sverige drabbas cirka 30.000 personer varje år av stroke. En stroke är en blödning eller en blodpropp i hjärnan. Vid en stroke får hjärnan inte tillräckligt med syre. Ett snabbt omhändertagande kan rädda liv och begränsa skadorna som uppstår i hjärnan. Lär dig och andra att känna igen varningssignalerna med AKUT-testet.

Larma

Vid misstanke om stroke - hängande mungipa, svårt att upprepa en enkel mening, hängande arm eller ben.

Symptom
 • Förlamning i den ena kroppshalvan
 • Huvudvärk och kraftigt illamående
 • Om personen beskriver en ”explosion i huvudet” kan det tyda på en hjärnblödning
 • Förändringar av medvetandet och neurologiska attacker som förlamning, talsvårigheter, ostadighet, personlighetsförändring, ljus- och ljudkänslighet
 • Svårigheter att svälja
 • Långsam, tung och snarkande andning
 • Plötslig synnedsättning på ena eller båda ögonen
 • Svårigheter att utföra sysslor (även utan förlamning)
 • Personlighetsförändring som förvirring, ilska, irritabilitet eller likgiltiges
 • Medvetslöshet
 • Andningssvårigheter
 • Blek och kallsvettig, cirkulationssvikt

Första hjälpen

Gör AKUT-testet. Om något avviker från det normala - ring 112.

 • Ansikte - Kan personen le och visa tänderna? Hänger ena mungipan?
 • Kroppsdel - Kan personen lyfta armarna och håller kvar dem i 10 sekunder? Kan personen stå på båda benen?
 • Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening? Sluddrar personen? Hittar personen inte rätt ord?
 • Tid - Varje sekund räknas! Tveka inte - ring 112 direkt.

Vad ska jag göra om inte förstår vad personen säger?

Vid en stroke kan det vara så att personen sluddrar och har svårt att tala tydligt, men ändå förstår vad du säger. Lugna personen. Tala långsamt. Bekräfta att hjälp är på väg.

Varför uppstår symtom som ansikteförlamning, en svagare arm eller otydligt tal vid stroke?

Stroke innebär en störning i blodflödet till hjärnan. Hjärncellerna skadas av syrebristen och detta påverkar kroppens funktion. Beroende på var i hjärnan skadan uppstår så ger de olika symtom, t ex i ansiktet och armarna (det är inte ovanligt att det blir ena kroppshalvan som påverkas).

Varför påverkas ofta bara den ena sidan av kroppen vid en stroke?

Den ena hjärnhalvanstyr ena sidan av kroppen och den andra halvan styr den andra sidan. Eftersom det oftast bara är den ena hjärnhalvan som drabbas av cirkulationsstörningen så påverkas bara halva hjärnhalvan, nära det område som styr de motoriska funktionerna i höger sida av kroppen. En stroke som drabbar detta område kan ge högersidig försvagning och talproblem.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.