Livräddning

Senast uppdaterad:
2023-10-15
Författare:
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:
Larma
Symptom
Första hjälpen

Om en person är nödställd i vatten är det viktigt att du vet hur du ska hantera situationen. Här får du lära dig hur man agerar i en nödsituation till havs, på stranden eller i badhuset.

Tänk på din egen säkerhet

Det första du ska tänka på när du ska livrädda någon nödställd i vatten är din egen säkerhet. Det är lätt att drabbas av panik om man håller på att drunkna. Om du till exempel hoppar i vattnet och simmar fram till den nödställde med avsikten att rädda personen så finns risken att denne istället drar ner dig i sina försöka att andas med konsekvensen att ni båda drunknar. Utgå alltid från din egen säkerhet!

Livräddning från land

Att själv stå kvar på land är det säkraste alternativet för dig själv, men ofta även det klumpigaste alternativet. För detta ändamål kan du använda dig av allt som kan flyta, föreslagsvis en livboj eller liknande. En del av dessa har en kastlina fastsatt i sig så att du efter du kastat i livbojen kan dra in den nödställde.

Livrädda med livboj med kastlina

Tag ur kassetten som innehåller repet. Ena ändan av repet sitter fast inne i kasetten, den andra ändan sitter fast i livbojen. Lägg ner kasetten på marken och placera ena foten på den tunna delen av kasetten. Detta är för att denna inte ska råka åka ner i vattnet när du kastar livbojen. Se till att eventuellt snöre som trillar ur kasetten ligger framför dig. Om snöret traslar in sig i dina fötter kan du dels själv trilla i vattnet med det kan även hindra kastet av livbojen så att livbojen landar några meter från dig istället för hos den nödställde. När du kastar livbojen gör detta med en slungande rörelse, tänk på att livbojen är ganska tung. När du kastar livbojen sikta aldrig direkt på den nödställde, detta kan leda till att livbojen träffar den nödställde och förvärrar situationen. Det går att beställa livboj av Trygg-Hansa.

Livrädda i vattnet

Det är alltid mer riskfyllt att själv hoppa ner i vattnet, men det kan också vara nödvändigt för att kunna livrädda den nödställde. Till exempel så har brukar det inte gå att kasta en livboj mer än ett tiotal meter. Prova själv nästa gång du är i en simhall och se hur långt du kan kasta livbojen.

Livräddning med livboj utan kastlina

Börja med att kasta i livbojen, så nära den nödställde som möjligt men utan risk att träffa denna. Dyk eller hoppa i efter livbojen beroende på om du känner till vattnet sedan tidigare eller ej. Simma till livbojen och fortsätt simma med den fram till den nödställde. Försök hela tiden att ha livbojen mellan dig och den nödställde, på så sätt riskerar du inte att dras ner av den nödställde. När personen fått tag i livbojen simmar du på rygg tillbaka så att du hela tiden har uppsikt över den nödställde och kan ta tag i denna om den är för medtagen för att hålla sig kvar själv.

Livräddning av medvetslös med livboj

Börja med att kasta i livbojen, så nära den nödställde som möjligt men utan risk att träffa denna. Dyk eller hoppa i efter livbojen beroende på om du känner till vattnet sedan tidigare eller ej. Simma till livbojen och fortsätt simma med den fram till den nödställde. Eftersom den nödställde är medvetslös kan denna inte själv hålla fast i livbojen. Ta din ena hand genom livbojen och ta tag i den nödställdes motsatta hand (som när man hälsar), dra därefter denne in i livbojen, dra upp båda dennes händer så att de är igenom livbojen. När du ska simma tillbaka måste du hindra personen från att kunna halka ur livbojen. Detta gör du genom att hålla fast i dennes axlar när du bogserar.

Livräddning utan hjälpmedel

Dyk eller hoppa i beroende på om du känner till vattnet sedan tidigare eller ej. Simma fram till den nödställde. Fatta dina händer under nacken och tryk med hjälp av fingrarna upp den nödställdes haka, dett för att skapa fria luftvägar. Simma därefter på rygg tillbaka. Tänk på att alltid hålla den nödställdes ansikte ovan vatten, vilket underlättas om du sim livräddare simmar med raka armar.

Notera att om du ska livrädda någon utan hjälpmedel så måste du först tänka på din egen säkerhet. En person som håller på att drunkna kommer göra det mesta för att få luft, detta betyder även att klättra på dig som försöker rädda denna, och på så sätt kan du själv tryckas under vattnet och drunkna.

Upptagning ur vatten

När du livräddat en person i till exempel ett badhus så måste du få upp personen ur bassängen. När du kommer fram till bassängkanten lägger du bådda av den nödställdes händer på kanten. Med din egen hand håller då fast dessa medans du själv går upp. Nu ska du ta tag i ena hand i vardera hand. Personen ska ha magen mot dig. Om det är en tung person kan du börja med att trycka ner personen under vattnet för att få ett moment uppåt. När du sedan drar upp personen ska du placera din egen fot där personens ansikte kommer att landa, detta för att förhindra ansiktsskador. När du sedan dragit upp personen ska du lägga denna ska du kontrollera livstecken och därifrån vidta åtgärder.

Placera i stabilt sidoläge eller gör hjärt-lungräddning på land

Efter det att du tagit upp personen kommer denna troligtvis vara mycket medtagen, varvid personen bör placera i stabilt sidoläge. Om det är så att personen inte andas ska du istället larma och direkt påbörja hjärt-lungräddning (HLR).

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan