Halsfluss

Senast uppdaterad:
2023-12-25
Författare:
Elia Malmsten
Medicinskt granskad
Denna artikel går att anpassa efter kompetensnivå:

Halsfluss eller tonsillit är en infektion i halsmandlarna, tonsillerna, som orsakas av antingen virus eller bakterier. Virusorsakad halsfluss är den vanligaste orsaken, till exempel i samband med en förkylning. Halsfluss orsakad av bakterier beror oftast på streptokocker, specifikt bakterien Streptococcus pyogenes, även kallad grupp A-streptokocker.

Larma
 • Om du har svårigheter att gapa och mycket ont på ena sidan av halsen.
 • Om du har halsont och ett nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdom eller läkemedelsbehandling.
 • Om du förutom halsont har hög feber, frossa och andningsbesvär.
 • Om du har svårt att svälja saliv/vätska och dreglar.
Symptom
 • Halsont
 • Feber
 • Sväljsvårigheter
Första hjälpen
 • Vila.
 • Halsont kan lindras med kall eller varm dryck. Yoghurt eller glass kan också lindra smärtan.
 • Lindra feber och värk med receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.
 • Läkemedel som sugtabletter och munhålesprej kan lindra halsont.

Symtom

Vanliga symtom vid halsfluss:

 • Halsont
 • Feber
 • Sväljsvårigheter

Bakterieorsakad halsfluss:

 • Feber över 38,5 °C.
 • Svullna lymfkörtlar i käkvinklarna.
 • Svullna, röda halsmandlar med beläggning.
 • Halsont vid sväljning.
 • Ger sällan förkylningssymtom.

Virusorsakad halsfluss kommer ofta med ytterligare förkylningssymtom som:

 • Snuva
 • Hosta
 • Heshet
 • Muskelvärk

Halsfluss hos barn:

Små barn har svårt att lokalisera smärta. Vanligtvis brukar barn med halsfluss beskriva att det gör ont i huvudet, magen eller öronen. Ett tydligt tecken hos barn som tyder på att de inte mår bra är nedsatt aptit eller att de ej vill dricka.

Halsfluss som leder till halsböld:

Halsfluss kan ibland leda till att en halsböld utvecklas. Halsböld är en varfylld böld som uppstår bakom halsmandeln med en svullnad som sprider sig runt den och ner i halsen. Oftast är det på en sida i halsen som halsbölden uppstår. Symtom som uppkommer är:

 • Febern kommer tillbaka efter ett feberfritt intervall på några dagar.
 • Svårigheter att gapa och svälja.
 • Ensidig stark smärta, utstrålning mot ena örat.
 • Andningssvårigheter.
 • Trött och slö.
 • Grötigt tal.

Behandling

Halsfluss eller tonsillit går i de flesta fall över av sig själv, oberoende om det är virus eller bakterier. Tonsillit orsakas oftast av virus och kommer då tillsammans med andra förkylningssymtom som snuva och hosta. För att identifiera bakterieorsakad tonsillit behöver vissa kriterier vara uppfyllda, de så kallade Centorkriterierna:

 1. Feber mer än 38,5 °C.
 2. Svullna, rodnade halsmandlar hos barn 3–6 år, eller svullna, rodnade halsmandlar med beläggning hos vuxna.
 3. Svullna lymfkörtlar i käkvinklarna.
 4. Frånvaro av hosta.

Syftet med dessa kriterier är att identifiera att det rör sig om en bakteriell infektion och inte en virusorsakad. På så sätt undviks antibiotikabehandling där virus är orsaken och där antibiotika inte ger någon klinisk nytta. Uppfylls tre av fyra av Centorkriterierna görs ett snabbtest för grupp A-streptokocker, som är den vanligaste bakterien som orsakar tonsillit. Diagnosticeras streptokocktonsillit korrekt kan antibiotikabehandling förkorta symtomdurationen med 1–2,5 dygn. Antibiotikabehandlingen pågår i 10 dagar och det är viktigt att fullfölja hela kuren även om symtomen har försvunnit. På så sätt minskar risken för återinsjuknande samt antibiotikaresistens. Om det är en virusorsakad halsfluss finns det ingen specifik behandling utan då är det symtomatisk behandling som smärtstillande tabletter (Alvedon och Ipren), smärtstillande halstabletter eller munsprej som kan användas.

Behandling av halsböld

Halsböld behandlas av en läkare specialiserad i öron-näsa-halssjukdomar. Du får bedövning i form av sprej och spruta i munnen. Därefter öppnar läkaren bölden och tömmer den på var. Detta tar några minuter och sedan får du antibiotika att ta med hem och en ny tid för återbesök inom några dagar.

Hur smittar halsfluss?

Halsfluss smittar väldigt lätt genom direktkontakt, exempelvis att du skakar hand med någon som har sjukdomen och därefter tar dig själv i ansiktet, eller via luftburna droppar som vid hosta eller nysning. Halsfluss har en snabb inkubationstiden på 2–4 dagar, tiden från smittotillfället till debuten av de första symtomen.

Hur undviker jag att bli smittad?

 • Undvik smittspridning - tvätta händerna och undvik närkontakt.
 • Om du påbörjat antibiotikabehandling ska du i 3 till 4 dagar efter påbörjad kur byta ut alternativt koka tandborsten efter varje användning. Annars finns en risk att bakterierna överlever i tandborsten och du riskerar att bli sjuk igen efter avslutad antibiotikakur.
 • Om ett barn har påbörjat antibiotikabehandling mot halsfluss ska leksaker och nappar rengöras.
 • Om antibiotikabehandling påbörjats är du efter 2 dygn ej längre smittsam. Innan dess är det viktigt att vara hemma för att minimera risken för smittspridning.

Operera bort halsmandlarna – tonsillektomi.

Om du får upprepade infektioner med halsfluss kan du behöva operera bort halsmandlarna. För att denna operation ska vara aktuell finns vissa kriterier som ska vara uppfyllda, bland annat minst 3–4 episoder halsfluss under ett års tid samt behandling med andra sorter av antibiotika utan effekt.  En annan indikation för tonsillektomi är vuxna som har haft två episoder av halsböld eller barn som får en episod med halsböld.

Ring 112
Symptom
Första hjälpen
Hitta på sidan
Hitta på sidan

Alla kan rädda liv. Gå en utbildning som både du och personer i din omgivning har nytta av hela livet.

Gör en bokningsförfrågan