Hjärt-lungräddning

Ropa på hjälp! Öppna luftvägen. Titta, lyssna och känn efter regelbunden andning. Andas inte personen normalt: Ring 112 och gör 30 bröstkompressioner. Öppna luftvägen och gör 2 inblåsningar. Växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

Ring 112

Om personen inte andas normalt.

Kontrollera livstecken

Kontrollera medvetande

 1. Skaka personen försiktigt i axlarna och försök få kontakt med personen.
 2. Om personen reagerar stanna kvar och larma vid behov.

Kontrollera andningen

 1. Skapa fria luftvägar: Lägg ena handen på pannan och den andra handens pek- och långfinger under hakspetsen. Sträck huvudet försiktigt bakåt samtidigt som du lyfter käken.
 2. Kontrollera andningen: Håll ditt öra vid munnen och titta mot bröstkorgen. Titta, lyssna och känn efter normal andning. Om personen andas normalt placera denna i stabilt sidoläge. Om personen inte andas eller andas onormalt, ring 112 och påbörja HLR.

Hjärt och lungräddning (HLR)

Om den skadade är medvetslös och inte andas normalt, måste du starta HLR.

Larma

 1. Om möjligt be någon annan att ringa 112. Peka med hela handen på personen.

Hjärtstartare

 1. Om en hjärtstartare finns i närheten - hämta den eller be någon annan att hämta den. Följ därefter instruktionerna den ger.

30 bröstkompressioner

 1. Handplacering: Placera ena handens handlov mitt på bröstet. Lägg den andra handen ovanpå, knäpp ihop fingrarna och håll upp fingrarna så att de inte trycker på revbenen.
 2. Kroppsposition: Luta kroppen framåt så att dina skuldror befinner sig rakt ovanför händerna. Tryck med raka armar.
 3. Kompressioner: Gör 30 kompressioner med en takt av 100-120 kompressioner per minut. Tryck ner minst 5 cm och max 6 cm. Räkna högt. Släpp upp bröstet mellan kompressionerna men behåll hudkontakten.

2 inblåsningar

 1. Skapa fria luftvägar: Öppna luftvägen som tidigare och knip ihop personens näsa.
 2. Inblåsningar: Gapa så stort att du täcker hela personens mun med din egen. Blås in ett andetag tills du ser att bröstkorgen höjer sig. När bröstkorgen har höjt sig tar du bort din mun. Tar ett nytt andetag. Vänta tills lungorna töms igen och bröstkorgen sjunker ihop innan du gör nästa inblåsning.

Upprepa

Ge 30 kompressioner och gör 2 inblåsningar. Upprepa tills hjälp anländer.