Guide till att köpa hjärtstartare

Hjärtstartare är en god placerad investering för att kunna rädda liv. För att förenkla ditt köp har vi här skapat en guide till ditt köp av hjärstartare. Våra råd är baserade på vetenskapliga artiklar som är granskade av läkare. Guiden är inriktad mot hjärtstartare för allmänheten.

lifepakcr2.jpg

Automatisk eller semiautomatisk

Färre fel och kortare tid med automatisk hjärtstartare

I dagsläget finns två olika sorters hjärtstartare att välja på. De som är helt automatiska respektive de som är semi-automatiska. Den semi-automatiska hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och om det är ett defibrilerbart tillstånd så kommer den att uppmana användaren att trycka på en knapp för att ge den nödställde en livräddande stöt. Den automatiska hjärtstartaren kommer istället att uppmana livräddaren att hålla sig undan från den nödställde och därefter själv att ge en livräddande stöt.

När en automatisk hjärtstartare används har man tydligt kunnat se att det görs färre fel och att det tar kortare tid till att en livräddande stöt ges jämfört mot en semi-automatiska hjärtstartaren. Sammanfattningsvis kan man säga att det är säkrare och snabbare att använda en automatisk hjärtstartare.

KONTAKTA OSS

Instruktioner

Detaljerade instruktioner ger fler stötar

Vid några försök när man tittat närmare på vad som gör att ett livräddande stöt ges så har man tydligt kunnat se att den mest avgörande faktorn är hur tydliga instruktionerna är. Instruktionerna kan utgöras av flera olika delar där de vanligaste är röstinstruktionerna som hjärtstartaren ger, symboler, bilder och texter. Det viktigaste här var att livräddaren fick detaljerade instruktioner för hur elektroderna ska placeras, att en stöt ska ges samt att och hur hjärt-lungräddning ges. Sammanfattningsvis innebär detaljerade instruktioner att fler människor räddas och vi rekommenderar således att man köper en hjärtstartare med detaljerade instruktioner.

KONTAKTA OSS

LPCR2_1418_alt1.jpg
CR2_448x340_2.png

Påslagning

Det går snabbare med lock eller handtag

En sak som visade kunna fördröja behandlingen var hur lång tid det tog att aktivera hjärtstartaren. För tillfället finns det tre olika sätt att sätta igång hjärtstartare: knapp, handtag och lock. Man kan alltså antingen trycka på en on/off-knapp, ta av eller öppna ett lock eller dra i ett handtag för att aktivera hjärtstartaren. Här visade det sig vid närmare undersökning att knappen var avsevärt långsammare än handtag eller lock. Utifrån detta rekommenderar vi att man köper en hjärtstartare som aktiveras genom handtag eller lock.

KONTAKTA OSS

Elektroder

Det går snabbare med synliga elektroder

Elektroder ska fästas på kroppen på personen som ska ges en livräddande stöt och är de som levererar stöten. För att det ska gå snabbt bör dessa vara placerade väl synliga. I bästa fall ska elektroderna synas direkt när man öppnar locket till hjärtstartaren. De bör inte ligga dolda eller liknande. Vi rekommenderar att man köper en hjärtstartare där elektroderna är väl synliga, gärna direkt när locket på hjärtstartaren öppnas.

KONTAKTA OSS

LPCR2_1348_B.jpg

Sammanfattning

 • Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta.
 • Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.
 • Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket).
 • I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
 • Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
 • Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
 • Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
 • Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt- lungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt- lungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
 • Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på hjärtstartarregistret i samband med inköp.