Pris hjärtstartare

Vi vet att hjärtstartare kostar en hel del att köpa. Förutom själva inköpskostnaden så tillkommer även kostnad för underhåll, vilket bland annat innebär att elektroder och batteri behöver bytas. För att göra ditt val så enkelt som möjligt vid inköp av hjärtstartare så har vi gått igenom alla priser i samband med inköp och underhåll av hjärtstartare. Nedan gäller hjärtstartare avsedda för allmänheten.

 

  • För hjärtstartare i gallerior, butiker och större kontor rekommenderar vi Lifepak CR Plus

  • För hjärtstartare på mindre kontor rekommenderar vi Lifepak CR Plus

  • För lägsta möjliga inköpstkostnad rekommenderar vi Telefunken AED

  • För lägsta driftkostnad rekommenderar vi Samaritan PAD 500P


Kostnad för hjärtstartare

Den största kostnaden kommer att vara själva inköpskostnaden. För hjärtstartare avsedda för allmänheten spänner kostnaderna från 10.995 kr till 19.380 kr.

 

Modell

Kostnad

Telefunken AED 10.995 kr
LIFEPAK CR Plus 13.500 kr
HeartSave PAD 13.900 kr
Powerheart G3 Plus 14.900 kr
HeartStart HS1 15.324 kr
iPAD SP1 15.995 kr
AED Plus 16.269 kr
Samaritan PAD 500P 16.900 kr
HeartSave AS 19.380 kr
 

Kostnad för Elektroder

För att elektroderna på hjärtstartaren ska kunna fungera så måste ytan som sätts på personen som ska livräddas kunna leda elektricitet. Detta innebär i praktiken att elektroderna utgörs av vidhäftande gelplattor. Trots att de förvaras i väl förseglade förpackningar så torkar dessa ut och de måste med jämna mellanrum bytas ut för att hjärtstartaren ska fortsätta att fungera. Pris för elektroder varierar från hjärtstartare till hjärtstartare. Ibland finns det dessutom olika sorters elektroder till samma hjärtstartare, till exempel elektroder för barn. Nedan har vi listat hur länge de olika elektroderna håller, kostnaden för elektroderna och jämförelsepris för elektroder.

 

Modell

Pris

Hållbarhet

Jämförelsepris

Samaritan PAD 500P 498 4 125
Lifepak CR Plus 385 2 193
Telefunken AED 599 3 200
iPAD SP1 599 3 200
Powerheart G3 Plus 410 2 205
Zoll AED Plus 1369 5 274
HeartStart HS1 682 2 341
HeartSave PAD 685 2 343
HeartSave AS 685 2 343
 

Kostnad för Batteri

För batterier gäller lite samma sak som för elektroderna. För publika hjärtstartare är den främsta anledningen till att batteriet behöver bytas ut att det helt enkelt har tagit slut. Där vill man alltså ha så lång hållbarhet som möjligt, och till ett så lågt pris som möjligt. Beroende på modell så behöver batteriet bytas ut om det använts skarpt. Ibland sitter elektroder och batteri dessutom ihop som ett paket där detta alltså byts ut samtidigt. För batterier i professionella hjärtstartare så är inte hållbarheten det viktiga, utan istället hur många stötar som kan utdelas innan batteriet behöver bytas ut. Här pratar man istället om kostnad per stöt. För den här typen av användande så är även uppladdningsbara batterier väldigt intressanta då dessa genom att de kan laddas upp kan få väldigt många stötar per batteri.

 

Modell

Batteri

Hållbarhet

Jämförelsepris

Samaritan PAD 500P 498 4 124
AED Plus 899 5 180
LIFEPAK CR Plus automatisk 385 2 193
Telefunken AED semi-automatisk 995 3 332
HeartStart HS1 1732 5 346
iPAD SP1 1995 5 399
HeartSave AS 2990 6 498
HeartSave PAD 2395 3 798
Powerheart G3 Plus 3720 4 930
 

Drift av hjärtstartare

Tittar på bara på den fasta driftkostnaden så ligger Samaritan PAD 500P bäst till där driftkostnaden hamnar på blyga 249 kr per år. Den dyraste är HeartSave PAD som hamnar på 1141 kr per år.

 
ModellKostnad
Samaritan PAD 500P 448
LIFEPAK CR Plus 539
AED Plus 727
Telefunken AED 850
iPAD SP1 718
HeartStart HS1 824
HeartSave AS 1576
Powerheart G3 Plus 1961
HeartSave PAD 1757
 

Drift och inköp av hjärtstartare

Om vi väger samman driftkostnad för batteri och elektroder samt pris på hjärtstartaren så får vi en siffra som är högst relevant för inköp av hjärtstartare som inte förväntas att användas. Detta kan till exempel vara mindre kontor eller arbetsplatser med unga anställda.

 
ModellPris hjärtstartare
Telefunken AED 1631
LIFEPAK CR Plus 1735
Samaritan PAD 500P 1939
AED Plus 2081
iPAD SP1 2198
HeartStart HS1 2220
HeartSave PAD 2531
Powerheart G3 Plus 2625
HeartSave AS 2779
 

Kostnad vid användning

Svenska HLR-rådet rekommenderar att hjärtstartare ska vara placerade där minst ett hjärtstopp sker vart femte år. Om vi tar med i beräkningen att elektroder förutom det ordinarie underhållet även kommer att behöva göra ett extra byte vart femte år så får vi en siffra som är högst aktuell för hjärtstartare som ska placeras i större kontor, gallerior, butiker och liknande.

 
ModellPris hjärtstartare
LIFEPAK CR Plus 1889
Telefunken AED 1950
Samaritan PAD 500P 2138
iPAD SP1 2318
AED Plus 2354
HeartStart HS1 2356
HeartSave PAD 3147
Powerheart G3 Plus 3451
HeartSave AS 3514