Förgiftningar

Om du misstänker förgiftning, ring 112 och begär giftinformation.

Ring 112

Ring 112 och begär giftinformationscentralen.