Våra instruktörer är läkare med erfarenhet inom akutsjukvård, vilket gör dem ytterst kompetenta att utbilda dig i första hjälpen. Deras djupgående kompetens inom området gör att de vet vad som är viktigt att fokusera på under er första hjälpen kurs. De är självklart även certifierade av Svenska rådet för hjärt-lungräddning och följer alltid de senaste riktlinjerna.

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 3-7 timmar beroende på inriktning och tillval.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

 

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

 

Förslag på tillval

 • Brännskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Akuta sjukdomar
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Ögonskador

Denna utbildning kan avslutas med ett antal tillämpningsövningar där kursdeltagarna praktiskt får träna sina kunskaper genom övningsscenarier.

 

Material

Varje kursdeltagare kommer:

 • att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
 • att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.


Instruktörer

 • av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
 • som följer Svenska första hjälpen-rådets riktlinjer.
 • som är läkare, färdiga eller under utbildning, med erfarenhet från akutsjukvård.

 

Uppföljning

Varje deltagare kommer att få tillgång till:

 • vår första hjälpen app för smartphones, som innehåller första hjälpen instruktioner.
 • möjlighet att få vårt repetitionsmail fyra gånger per år.

 

Övrigt

Detta kan vara bra att veta inför kursen:

 • vi kommer till er och håller kursen på plats i era lokaler.
 • lokalen måste vara så pass stor att hälften av deltagarna får plats på golvet liggandes och att resterande kan öva.
 • mycket av övningarna sker direkt på golvet, varvid alla ytor bör vara rengjorda inför kursen
 • då många av övningarna sker på golvet kan lämpliga kläder användas.