Festivalsjukvård

Vi hjälper dig med läkare och sjuksköterskor till er festival, konferens, tävling eller evenemang. Vi har alla stor erfarenhet av akutsjukvård och avancerad medicinsk behandling. Vi har möjlighet till att både administrera läkemedel och använda hjärtstartare.

Planering

Vi hjälper dig att planera vilka medicinska resurser du behöver på plats. Vi har tillgång till bland annat läkare och sjuksköterskor.

 
 
 

Vårdgivare

Hjärtgruppen är en registrerad vårdgivare under översyn av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Ni vet på så sätt att vi är en professionell aktör som följer rådande lagar och regler.

Patientskadeförsäkring

Som registrerad vårdgivare har vi även patientskadeförsäkring. Detta innebär att om något skulle gå fel och en patient kommer till skada så täcks detta av vår försäkring.