Pris hjärtstartare

Vi vet att hjärtstartare kostar en hel del att köpa. Förutom själva inköpskostnaden så tillkommer även kostnad för underhåll, vilket bland annat innebär att elektroder och batteri behöver bytas. För att göra ditt val så enkelt som möjligt vid inköp av hjärtstartare så har vi gått igenom alla priser i samband med inköp och underhåll av hjärtstartare. Nedan gäller hjärtstartare avsedda för allmänheten.

  • För hjärtstartare i gallerior, butiker och större kontor rekommenderar vi Lifepak CR Plus
  • För hjärtstartare på mindre kontor rekommenderar vi Lifepak CR Plus
  • För lägsta möjliga inköpstkostnad rekommenderar vi Telefunken AED
  • För lägsta driftkostnad rekommenderar vi Samaritan PAD 500P

Kostnad för hjärtstartare

Den största kostnaden kommer att vara själva inköpskostnaden. För hjärtstartare avsedda för allmänheten spänner kostnaderna från 10.995 kr till 19.380 kr.

Modell

Kostnad

Telefunken AED10.995 krLIFEPAK CR Plus13.500 krHeartSave PAD13.900 krPowerheart G3 Plus14.900 krHeartStart HS115.324 kriPAD SP115.995 krAED Plus16.269 krSamaritan PAD 500P16.900 krHeartSave AS19.380 kr

Kostnad för Elektroder

För att elektroderna på hjärtstartaren ska kunna fungera så måste ytan som sätts på personen som ska livräddas kunna leda elektricitet. Detta innebär i praktiken att elektroderna utgörs av vidhäftande gelplattor. Trots att de förvaras i väl förseglade förpackningar så torkar dessa ut och de måste med jämna mellanrum bytas ut för att hjärtstartaren ska fortsätta att fungera. Pris för elektroder varierar från hjärtstartare till hjärtstartare. Ibland finns det dessutom olika sorters elektroder till samma hjärtstartare, till exempel elektroder för barn. Nedan har vi listat hur länge de olika elektroderna håller, kostnaden för elektroderna och jämförelsepris för elektroder.

Modell

Pris

Hållbarhet

Jämförelsepris

Samaritan PAD 500P4984125Lifepak CR Plus3852193Telefunken AED5993200iPAD SP15993200Powerheart G3 Plus4102205Zoll AED Plus13695274HeartStart HS16822341HeartSave PAD6852343HeartSave AS6852343

Kostnad för Batteri

För batterier gäller lite samma sak som för elektroderna. För publika hjärtstartare är den främsta anledningen till att batteriet behöver bytas ut att det helt enkelt har tagit slut. Där vill man alltså ha så lång hållbarhet som möjligt, och till ett så lågt pris som möjligt. Beroende på modell så behöver batteriet bytas ut om det använts skarpt. Ibland sitter elektroder och batteri dessutom ihop som ett paket där detta alltså byts ut samtidigt. För batterier i professionella hjärtstartare så är inte hållbarheten det viktiga, utan istället hur många stötar som kan utdelas innan batteriet behöver bytas ut. Här pratar man istället om kostnad per stöt. För den här typen av användande så är även uppladdningsbara batterier väldigt intressanta då dessa genom att de kan laddas upp kan få väldigt många stötar per batteri.

Modell

Batteri

Hållbarhet

Jämförelsepris

Samaritan PAD 500P4984124AED Plus8995180LIFEPAK CR Plus automatisk3852193Telefunken AED semi-automatisk9953332HeartStart HS117325346iPAD SP119955399HeartSave AS29906498HeartSave PAD23953798Powerheart G3 Plus37204930

Drift av hjärtstartare

Tittar på bara på den fasta driftkostnaden så ligger Samaritan PAD 500P bäst till där driftkostnaden hamnar på blyga 249 kr per år. Den dyraste är HeartSave PAD som hamnar på 1141 kr per år.

ModellKostnadSamaritan PAD 500P448LIFEPAK CR Plus539AED Plus727Telefunken AED850iPAD SP1718HeartStart HS1824HeartSave AS1576Powerheart G3 Plus1961HeartSave PAD1757

Drift och inköp av hjärtstartare

Om vi väger samman driftkostnad för batteri och elektroder samt pris på hjärtstartaren så får vi en siffra som är högst relevant för inköp av hjärtstartare som inte förväntas att användas. Detta kan till exempel vara mindre kontor eller arbetsplatser med unga anställda.

ModellPris hjärtstartareTelefunken AED1631LIFEPAK CR Plus1735Samaritan PAD 500P1939AED Plus2081iPAD SP12198HeartStart HS12220HeartSave PAD2531Powerheart G3 Plus2625HeartSave AS2779

Kostnad vid användning

Svenska HLR-rådet rekommenderar att hjärtstartare ska vara placerade där minst ett hjärtstopp sker vart femte år. Om vi tar med i beräkningen att elektroder förutom det ordinarie underhållet även kommer att behöva göra ett extra byte vart femte år så får vi en siffra som är högst aktuell för hjärtstartare som ska placeras i större kontor, gallerior, butiker och liknande.

ModellPris hjärtstartareLIFEPAK CR Plus1889Telefunken AED1950Samaritan PAD 500P2138iPAD SP12318AED Plus2354HeartStart HS12356HeartSave PAD3147Powerheart G3 Plus3451HeartSave AS3514