Olika metoder för HLR

Från början fanns ett flertal olika sätt att utföra hjärt-lungräddning (HLR) på, dels kunde det variera från land till land, men framför allt så skilde sig HLR åt beroende på ålder. Under 2005 så försökte man standardisera detta samt att man även försökte förenkla. Den metod man kom fram till var 30-2 metoden. Svenska HLR rådet valde dock att inte anta denna metod fullt ut varpå utbildare framför allt utbildar på två olika sätt i Sverige. Dels de som följer Svenska HLR rådet som valde att inte följa internationella riktlinjer och dels de som utbildar enligt internationella riktlinjer. Inför 2010 revidering så har Svenska HLR rådet sagt att de kommer att anta internationella riktlinjer. Skillnaden är framför allt att Svenska HLR rådet valde att ha kvar pulskontrollen. Vid undersökningar har det visat sig att sjukvårdspersonal missar att det finns en puls i 40 procent samt att de hittar en puls vid 10 procent av fallen när det inte finns en puls. Dom här siffrorna är betydligt sämre för lekmän. Därtill kommer det faktum att saknas andning så gör man HLR vare sig det finns puls eller ej.

30-2 metoden

I samband med en stor konferens (International Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science) 2005 publicerade ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) riktlinjer för hur hjärt-lungräddning (HLR) ska utföras. Det främsta syftet med dessa riktlinjer var att förenkla HLR för lekmän och sjukhuspersonal för att rädda fler liv. I studier har chansen för överlevnad med hjälp av denna metod visat sig ligga på runt 4 procent.

  • Förhållandet mellan kompressioner och inblåsningar standardiserades till 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Detta gäller alla åldersgrupper. Tekniken varierar dock lite beroende på storleken på den som HLR ska utföras på.
  • Man tog bort pulskontrollen, då hjärt-lungräddning (HLR) även kan utföras när det endast handlar om ett andningsstopp. Den stora vinsten var dock att man ansåg att fler personer skulle våga göra hjärt-lungräddning (HLR). Forskning har visat att en lekman inte korrekt kan hitta en puls i närmare 40 procent av fallen, samt missar i 1+ procent av fallen att det saknas en puls.
  • Man tog även bort det alternativet där man endast utför mun-till-mun metoden, där nu hjärt-lungräddning (HLR) görs.

Endast bröstkompressioner

Den traditionella bilden av hur hjärt-lungräddning (HLR) ska utföras har på senare år blivit kritiserad av förespråkare för endast kompressioner HLR, vilket även kallas cardiocerebral resuscitation (CCR) (hjärta-hjärna räddning HHR) eller hands-only CPR (endast händer HLR). Denna metod går helt enkelt ut på att man endast utför bröstkompressioner och inga inblåsningar. Inblåsningarna har under blåsväder de senaste åren.

En studie vid Sarver Heart Center visade en 300 procent större framgång med denna metod än med 30-2 metoden. Undantagen var när det handlade om drunkning eller vid drogintag.

I mars 2007 visade en Japansk studie starka bevis för att endast händer HLR är nyckeln för att hjälpa någon överleva ett hjärtstopp. Detta resulterade i att en revision av 30-2 metoden förespråkades. Nästa revision kommer ske under 2010. Under 2008 så valde American Heart Association att överge 30-2 metoden och förespråkar endast händer HLR. I studier har chansen för överlevnad med hjälp av denna metod visat sig ligga på runt 6 procent.

Denna metod fungerar på liknande sätt som 30-2 metoden. Takten är densamma, 100 kompressioner per minut, skillnaden är att man utför bröstkompressioner kontinuerligt utan avbrott.

Rytmiska mag kompressioner

Organen i magen innehåller närmare 25 procent av allt blod i kroppen. Vid ett försök provade man att istället för att göra vanliga bröstkompressioner istället pressa ihop magen. Det visade sig att närmare 60 procent mer blod pumpades till hjärtat med den här metoden. Förutom att man med denna metod undviker att skada revbenen så fanns det inget som antydde att organen i magen skadades. Resultaten publicerades i American Journal of Emergency Medicine september 2007.
Detta i kombination med endast händer HLR verkar förnuvarande vara det effektivaste sättat att utföra hjärt-lungräddning.