Olika former av HLR

Det finns ett flertal olika former av hjärt-lungräddning, från amatörer till sjukhuspersonal.

HLR
Basal hjärt-lungräddning. Detta är den vanligaste formen av hjärt-lungräddning som lärs ut till lekmän.

A-HLR
Avancerad hjärt-lungräddning. Detta är den form av hjärt-lungräddning som vanligtvis används av sjukhuspersonal och kräver läkemedel.

D-HLR
Hjärt-lungräddning med defibrillator. Defibrillator kallas även hjärtstartare eller AED.

B-HLR
Hjärt-lungräddning till barn.

BA-HLR
Avancerad hjärt-lungräddning till barn.

AED
Automated External Defibrilator vilket vanligen kallas hjärtstartare och är den utrustning som används i kombination med hjärt-lungräddning för att nollställa ett hjärta med kammarflimmer.

Defibrilator/Hjärtstartare
Defibrilator vilket vanligen kallas hjärtstartare och är den utrustning som används i kombination med hjärt-lungräddning för att nollställa ett hjärta med kammarflimmer.