När ska man repetera HLR?

All kunskap glöms bort om det inte användas. En stor komponent i att utföra hjärt-lungräddning (HLR) är att man vågar göra det. I hjärt-lungräddning (HLR) sammanhang så är detta av största vikt för förutom att kunskapen börjar tyna bort efter ett tag så börjar även ens självförtroende inför

situationen att tyna bort, det blir alltså två negativa faktorer som läggs ihop. Detta sammantaget gör att man bör repetera HLR minst en gång per år, annars kommer man troligen inte känna sig trygg med att göra HLR i en skarp situation. Svenska HLR rådets arbetsgrupp för hjärt-lungräddning (HLR) har satt som riktlinjer att

hjärt-lungräddning (HLR) ska repeteras vartannat år, det är även så länge som utbildningen är giltig. På sjukhusen runt om i Sverige så måste all personal repetera hjärt-lungräddning (HLR) en gång per år.