När gör man HLR?

hjärt-lungräddning (HLR) kan användas på någon som har fått hjärtstopp eller andningsstopp. En person som får ett hjärtstopp blir medvetslös inom 10-20 sekunder och slutar därefter också att andas. Vid ett andningsstopp stannar också hjärtat efter en kort stund.

Vad är den vanligaste anledningen till hjärtstopp?Den vanligaste anledningen till plötsligt, oväntat hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl som hjärtinfarkt och olika typer av kärlkramp. Ett hjärtstopp kan även uppstå på grund av ett andningsstopp.Vad är den vanligaste anledningen till ett andningsstopp? Andningsstopp kan bland annat bero på ett kraftigt astmaanfall eller på att något har fastnat i halsen, exempelvis en matbit.Vilka andra anledningar kan det finnas till att hjärta och andning slutar fungera?Hjärtat och andningen kan också sluta fungera på grund av till exempel drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt.

Utan hjärt-lungräddning (HLR) leder hjärtstopp till syrebrist

När hjärtat slutar slå eller andningen stannar får kroppen inte tillräckligt med syre. Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk för bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter tre till fyra minuter. Om kroppen är nedkyld kan hjärnan klara syrebristen lite längre.

Målet med hjärt-lungräddning (HLR) är att försöka få igång hjärtverksamheten och andningen igen.