Mun-till-mun metoden

En person som har räddats från drunkning eller annan olycka kan vara medvetslös. Om du inte får någon kontakt med den skadade ska du genast kontrollera om personen andas.

En medvetslös person har helt slapp tungmuskulatur. Om han eller hon ligger på rygg faller tungan bak i svalget och blockerar luftvägarna. Efter några få minuter utan syre skadas hjärnan allvarligt. Det är därför viktigt att andningshjälp ges snabbt. Om det finns fler personer på plats, ring 112 omedelbart.

Om du är ensam och inte hittar några livstecken efter utförda kontroller av medvetande, andning under högst 20 sekunder så larmar du och startar HLR (hjärt- och lungräddning). Läs mer om HLR i artiklarna Livräddande första hjälp till vuxna och Livräddande första hjälp till barn.

Mun-till-mun-andning

  • Öppna munnen och kontrollera så att personen inte har några lösa föremål i munnen. Låt eventuella löständer sitta kvar.
  • Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Lyft upp hakan med två fingrar.
  • Tag ett vanligt andetag. Låt den egna munnen täcka den medvetslösa personen mun. Blås försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Inblåsningen ska ta en sekund.
  • Höj ditt huvud och ta ett nytt andetag medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop.
  • Fortsätt med inblåsningarna i normal andningstakt, det vill säga 10 -12 inblåsningar per minut. Om andningen återkommer placera i stabilt sidoläge.