Jämförelse av hjärtstartare

Hjärtstartare är en fantastisk investering. För att göra ditt val så enkelt som möjligt inför ditt köp så har vi sammanställt en jämförelse av de vanligaste hjärtstartarna på den svenska marknaden. Jämförelsen är fortfarande under arbete och vi har än så länge valt att sammanställa de viktigaste uppgifterna inför ditt köp. Läs våra rekommendationer lite längre ner på sidan.

Stöt

Med två hjärtstartare lyckades alla deltagare ge en livräddande stöt

Det absolut viktigaste funktionen en hjärtstartare har är att återställa hjärtats normala funktion vilket den gör genom att ge den nödställde en livräddande stöt. Detta är därför den aspekt vi har prioriterat högst i vår jämförelse. Med Lifepak CR Plus och Philips HeartStart HS1 lyckades samtliga deltagare ge den nödställde en livräddande stöt. För de andra tre hjärtstartarna som testats var resultaten något lägre; Powerheart G3 Plus 90 procent, Zoll AED Plus 90 % och Samaritan PAD 500P. Cardiac Science senaste hjärtstartare Powerheart G5 var inte med i testet men kan utifrån dess uppdaterade utformning antas presteras lika bra som Lifepak CR Plus och Philips HeartStart HS1.

  • Lifepak CR Plus
  • Philips HeartStart HS1
  • Powerheart G5

HLR

Med tre hjärtstartare lyckades en stor andel påbörja hjärt-lungräddning

Näst efter att ge en livräddande stöt är hjärt-lungräddning och att det påbörjas den viktigaste aspekten för att rädda någon med ett plötsligt hjärtstopp. Vi har därför valt att ta med detta som den näst viktigaste aspekten. Här skilde det sig betydligt mer mellan resultaten. HeartStart HS1, LIFEPAK CR Plus och Powerheart G3 Plus presterade alla väldigt bra med siffror från 75-90 procent, däremot så presterade Zoll AED Plus och Samaritan PAD 500P väldigt dåligt där mindre än hälften av deltagarna påbörjade hjärt-lungräddning. Även här kan den nyare modellen av Powerheart utifrån dess uppdaterade utformning antas prestera ännu bättre än sin föregångare.

  • Lifepack CR Plus
  • Philips HeartStart HS1
  • Powerheart G3 Plus
  • Powerheart G5

Kostnad

En är billigast att äga, en annan är billigast att drifta

Kostnad för hjärtstartare kan jämföras på några olika sätt. Kostnader kommer att bero på vad själva hjärtstartaren kostar att köpa och hur länge man kan tänkas använda denna innan den behöver bytas ut. Sedan tillkommer kostnad för byte av elektroder och batteri och för detta så spelar det stor roll för hur lång deras hållbarhet är samt om batteriet behöver bytas om hjärtstartaren använts. I vår jämförelse har vi antagit att hjärtstartaren håller i 10 år innan den behöver ersättas. Svenska HLR-rådet rekommenderar att hjärtstartare placeras där minst ett hjärtstopp sker vart femte år. När vi tar med dessa faktorer i vår jämförelse hamnar Lifepak CR plus på topp med en kostnad på 1889 kr per år. Även om vi antar att den inte kommer att användas så är det bara en hjärtstartare som får en lägre kostnad, Telefunken AED. Denna förekommer inte vid några tester som vi tagit del av. Om vi endast tittar på driftkostnaden så ligger Samaritan PAD 500P bäst till med en kostnad av 448 kr per år, vilket kan antas spela roll om hjärtstartaren kommer att användas längre än 10 år. Vi har inte tagit med kostnad per livräddningstillfälle då det inte kan anses vara relevant för den här kategorin (PAD) av hjärtstartare.

  • LIFEPAK CR Plus

Vi rekommenderar

Vi har valt att göra några olika rekommendationer baserat på var hjärtstartaren kommer att vara placerad, när den kommer att bytas ut och om användarna kan antas vara utbildade.

Gallerior och liknande

Hjärtstartare som ska placeras med en relativt stor genomströmning av personer med eller utan utbildning på hjärt-lungräddning och på den specifika hjärtstartaren, till exempel en galleria, rekommenderar vi en hjärtstartare där man kan garantera att en stor andel kommer att lyckas ge en livräddande stöt och påbörja hjärt-lungräddning. För detta rekommenderar vi Philips HeartStart HS1 och LIFEPAK CR Plus automatisk.

philips-heartstart-hs1.jpg

Stort kontor med utbildad personal

Om hjärtstartaren ska vara placerad på ett kontor där man kontinuerligt utbildnar sin personal är detta en mindre viktig aspekt och det blir istället kostnaden som blir den avgörande faktorn. Vid större kontor där hjärtstopp kan förväntas ske rekommenderar vi LIFEPAK CR Plus automatisk.

lifepak-cr-plus.jpg

Litet kontor med utbildad personal

För mindre kontor där det är osannlikt att ett hjärtstopp kommer att ske rekommenderar vi istället Telefunken AED, vilket även råkar vara den billigaste att köpa.

telefunken-aed.jpg

Lägst driftkostnad

Om man har för avsikt att byta ut hjärtstartaren mer sällan än vart tionde år och den kommer att vara placerad på ett kontor eller dylikt med utbildad personal blir driftkostnaden intressant och här ligger Samaritan PAD 500P bäst till.

Jämförelse

För dig som vill göra en egen jämförelse har vi sammanställt två tabeller nedan. En kort översiktlig som sammanfattar det som vi anser vara de viktigaste aspekterna för hjärtstartare samt en längre sammanställning av ett flertal olika funktioner.

ModellHeartStart HS1Lifepak CR PlusZoll AED PlusPowerheart G3 PlusSamaritan PAD 500PGav stöt100100909080Gav HLR9075458045Jämförelsepris23561889235434512138BarnlägeJa*Ja*Ja*Ja*Ja*

Våra stora sammanställning är fortfarande under arbete och kommer att pressentars inom kort.