Hjärtsäker zon

Arbetsplatsen du kommer från är en Hjärtsäker zon enligt svenskt standard SS280000. Detta innebär att arbetsplatsen har utbildad personal som kan ingripa om ett hjärtstopp skulle hända, att man har hjärtstartare och rutiner för att underhålla rutiner, hjärtstartare och kompetens.

widget-zon.png