Guide till hjärtstartare

Hjärtstartare har funnits länge i vården men är något som är relativt nytt för allmänheten. För bara några år sedan behövdes delegering av läkare för att få använda hjärtstartare. Sedan dess har hjärtstartarna blivit oerhört mycket enklare att använda och de kan nu användas av nästan vem som helst, även utan utbildning. I denna guide går vi igenom bakgrunden till hjärtstartare och hur de fungerar.

Plötsligt hjärtstopp

Elektriskt kaos leder till att hjärtat slutar pumpa blod

När man får det som i vardagligt tal kallas hjärtstopp har hjärtat inte stannat som namnet kan antyda. Det som har hänt är att det har utbrutit ett elektriskt kaos i hjärtat. Det innebär att hjärtat istället för att arbeta synkroniserat, krampar, vilket innebär att inget blod pumpas runt. Ju längre hjärtat får arbeta på detta felaktiga sätt, ju svårare är det att få hjärtat att arbeta på rätt sätt igen.

Vid ett hjärtstopp drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos vilket gör att hjärtat krampar. Tillståndet kallas ventrikelflimmer eller kammarflimmer och innebär att hjärtat och innebär att hjärtat förlorar sin pumpförmåga och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar. På bara några minuter blir skadorna av syrebristen till hjärnan så omfattande att det blir omöjligt att överleva. För att överleva krävs fortsatt blodtillförsel med hjärt-lungräddning och hjärtstartare för att återställa hjärtats normala funktion.

HLR

HLR förser hjärnan med syresatt blod

Vid hjärt-lungräddning pressar man ihop bröstkorgen och därmed hjärtat så att blod pumpas runt i kroppen vilket varvas med att blåsa ner luft i lungorna för att syresätta blodet. Genom att göra hjärt-lungräddning ökar chansen att överleva ett hjärtstopp. För att återställa hjärtats normala funktion krävs en hjärtstartare.

hjärtstartare

Hjärtstartaren återställer hjärtats normala funktion

Hjärtstartarens funktion är att korrigera orsaken som lett till hjärtstoppet. Detta gör den genom att skicka en elektrisk stöt genom hjärtat. Den elektriska stöten kommer förhoppningsvis att återställa hjärtat till dess normala funktion. Ibland kan det behövas flera stötar innan man lyckas återfå hjärtats normala funktion. Har det gått för lång tid är det inte alltid möjligt att lyckas få hjärtat att fungera normalt igen.

Hjärtstartaren måste användas så snabbt som möjligt

För varje minut som går sjunker chanserna med cirka 14 procent. I Sverige räknar man med att det i snitt tar cirka 6-9 minuter för en ambulans att komma till platsen vid ett hjärtstopp. Därtill kan man räkna en minut för att konstatera hjärtstoppet och larma. Detta innebär att minsta tiden ofta rör sig runt 7 minuter. Detta innebär att har man inte en hjärtstartare till hands har man cirka 2 procents chans att överleva ett hjärtstopp. Har man en hjärtstartare på plats och kan använda denna har man sett att cirka 75 procent överlever. Ju kortare tid, ju större chans att överleva.

Så fungerar hjärtstartaren

Det finns ett flertal olika hjärtstartare på marknaden och flera av dem är väldigt bra och prisvärda. Hjärtstartarna skiljer sig lite åt hur de är utformade, men deras grundläggande funktioner och användning är detsamma. Här visar vi hur en Powerheart G5 från Cardiac Science fungerar, vilket principiellt inte skiljer sig från någon annan hjärtstartare.

Statusindikatorn

På hjärtstartaren finns en statusindikator. Den indikerar om hjärtstartaren är redo att användas. Detta kan till exempel vara en en lampa som lyser med ett fast sken, blinkar eller en display där det står OK. Statusindikatorn kan förutom att visa att något är fel ofta även visa vad som är fel genom hur den blinkar eller låter. För att ta reda på vad som är fel så kan man läsa sin manual. Ofta kan det vara elektroderna eller batteriet som håller på att ta slut.

Sätta på hjärtstartaren

Det finns olika sätt en hjärtstartare kan aktiveras på. Det kan till exempel vara att man trycker på en knapp, drar i ett handtag eller öppnar ett lock. Hjärtstartaren här bredvid aktiveras genom att man öppnar locket.

Röstinstruktioner

När hjärtstartaren är aktiverad kommer den att börja ge instruktioner genom att en röst pratar med dig och instruerar dig vad du ska göra. Ett flertal sensor gör att hjärtstartaren hela tiden vet vilka instruktioner den ska ge dig. Den kan till exempel känna av när du öppnar påsen med elektroderna eller om när du placerat dessa på den nödställde och om du placerat dem rätt.

Elektroder

Elektroderna ska fästas på den nödställde och är de som levererar den livräddande stöten som normaliserar hjärtats funktion. För att de ska kunna leverera en stöt har de ofta en yta som någon form av gel. Denna torkar ut efterhand och är oftast placerad i någon form av förpackning som ska öka hållbarheten. I fallet med hjärtstartaren här bredvid så ligger de i en förpackning som måste öppnas.

När förpackningen väl är öppnad sitter elektroderna ofta fast på en plastfilm som måste tas bort för att de ska kunna häfta på huden och leda ström.

powerheart-g5-elektroder.jpg

Analys

När elektroderna är fästa på huden kommer hjärtstartaren att utfös en analys av hjärtat. Utifrån analysen kan den antingen rekommendera att en stöt ges eller att man direkt ska påbörja hjärt-lungräddning.

Stöt

Om hjärtstarataren har rekommenderat en stöt så kommer en knapp att börja blinka som man ska trycka på för att ge en livräddande stöt till den nödställde. Det är bara då denna knapp går att trycka på. Om det är en automatisk hjärtstartare instruerar den istället dig att hålla undan och sköter istället detta själv.

Återställ hjärtstartaren

När hjärtstartaren har använts så måste den återställas. Byt elektroderna och eventuellt batteriet om din hjärtstartare kräver det. Det är inte alltid som batteriet behöver bytas ut när hjärtstartaren använts, det beror på vilken modell du har.