Chans att få HLR

Olika studier tyder på att vid ett hjärtstopp utanför hemmet så försöker lekmän, familjemedelammar eller andra åskådare att göra hjärt-lungräddning i mellan 14 till 45 procent av fallen med en median på 32 procent. Detta tyder på att hjärt-lungräddning försöker utföras vid runt en tredjedel av fallen. Dock är kvalitén på hjärt-lungräddningen varierande och det förefaller som endast hälften av den HLR som utförs, utförs korrekt.
Det finns en klar korrelation mellan ålder och om man kommer att försöka göra HLR, där det är mycket mer sannolikt att HLR kommer att försökas på yngre personer. Man fann även att det är mer sannolikt att en åskådare i offentlig miljö försöker göra HLR än om hjärtstoppet händer i hemmet med anhöriga, här vägs dock in att sjukhuspersonal står för över hälften av HLR även utanför sjukhus. Detta stöds av annan forskning som föreslår att människor utan anknytning till personen med hjärtstopp har större sannolikhet att uföra HLR. Detta beror troligen på den chock man drabbas av när man finner en familjemedlem som är i behov av hjärt-lungräddning.

Det är lättare att hålla sig lugn och tänka klart när personen med hjärtstopp är en helt okänd person. Det finns även ett samband mellan orsaken till hjärtstillestånd och om en åskådare kommer försöka göra HLR. Lekmän har störst sannolikhet att utföra hjärt-lungräddning till unga personer med hjärtstopp i en offentlig miljö som har medicinsk orsak; på grund av trauma, vid överdoser är det mindre sannolikt att HLR kommer att utföras. Slutligen så har det även förts fram att det är mer sannolikt att HLR kommer att utföras om åskådaren lärt sig att göra HLR med endast bröstkompressioner.

Chansen att få hjärt-lungräddning i tid

HLR är mest sannolik att ha effekt om den påbörjas inom 6 minuter. Efter mellan 4-6 minuter utan syre går hjärtncellerna in i ett viloläge och när de på nytt får syrerikt blod så klarar de inte av detta och dör. I samband med forskning har man försökt att göra blodtransfusioner till personen med hjärtstopp varvid man lyckats få närmare 80 procent att överleva trots att hjärstoppet hände för mellan 29 till 115 minuter sedan. Ny forskning behövs för att utreda vilken roll HLR, hjärtstartare och succesiva livräddningsmetoder ska ha med denna nya kunskap. Ett undantag vid hjärtstopp är när detta sker i samband med mycket kalla temperaturer. Hypotermi verkar skydda patienten genom att sakta ner de metaboliska och fysiologiska processerna, vilket nämnvärt sänker vävnadens behov av syre. Det finns exempel när HLR, hjärtstartare och avancerad uppvärmningstekniker har räddat personer efter lång tid av hypotermi.