Epilepsi

Ett epileptiskt anfall kan se ut på olika sätt. Vid det mest dramatiska förlorar den drabbade medvetandet, faller omkull, får kramper eller muskelryckningar, tuggar fradga och kan bli blå i ansiktet. Du kan se till att den drabbade inte skadar sig under anfallet genom att:

  • ta bort alla saker runt omkring
  • sätt inte in något mellan tänderna
  • lägg gärna något mjukt under huvudet
  • lös upp slips eller skärp, ta av glasögon
  • stanna kvar tills personen klarar sig själv.

När anfallet gått över, placera den drabbade på sidan i stabilt sidoläge. Vänta på ambulans.

Ring 112

Om anfallet: kommer för första gången, varar mer än fem minuter, upprepas, har skadat den drabbade.