Diabetes

Vid diabetes saknar kroppen nyckeln för att kunna ta upp näring ur blodet. En person med diabetes kan få lågt blodsocker av två olika anledningar - om personen inte ätit tillräckligt eller om personen råkat att ta för mycket insulin. Utan insulin får kroppen helt enkelt ingen näring. Vid för stora mängder insulin har blodet istället dammsugits på näring och inget finns kvar.

Kännetecken

  • Blek, kallsvettig, förvirrad, omtöcknad eller till och med medvetslös

Första hjälpen - medvetande

  • Försäkra dig om att han eller hon kan svälja.

  • Ge något sött att dricka eller äta - mjölk med macka är vanligt

Första hjälpen - medvetslös

Ring 112

  • vid medvetslöshet eller

  • påverkat allmäntillstånd