Blödning

Vid en olycka kan man råka ut för skada som gör att man blöder kraftigt från någon del av kroppen.

Första hjälpen

  1. Håll den blödande kroppsdelen högt, så att blodflödet till skadan minskar

  2. Tryck på såret så att blödningen minskar.

  3. Lägg ett tryckförband. Använd det som finns tillgängligt. Om det blöder igenom, lägg ett nytt förband utanpå det första.

  4. Förebygg cirkulationssvikt genom att låta den skadade ligga plant med benen högt

Ring 112

  • Pulserande blödning, som inte avtar

  • Stor blödning


Läs mer om blödningar

Vad kan jag använda som tryckförband?

Om du inte har ett vanligt tryckförband, använder du det som finns till hands - din egen hand, den skadades hand, en tröja, en handduk - vad som helst som kan användas för att stoppa eller minska blödningen. Om det är möjligt kan det vara bra att lägga en extra “bulle” ovanpå såret och sedan utanpå detta dra åt med något annat. På så sätt kan man öka trycket på skadeplatsen och inte bara snöra av blodtillförseln till hela kroppsdelen.

Vad gör jag om det blöder igenom förbandet?

Ta inte bort förbandet. Lägg istället ett nytt förband utanpå det första. Om du tar bort det första för att göra om förbandet finns det risk för stor blodförlust. Genom att istället förstärka det befintliga förbandet minimerar du den risken. Lägg gärna en ihoprullad strumpa eller dylikt på såret och därefter förbandet ovanpå för att på så sätt öka trycket precis på såret.

Ska jag lägga ett avsnörande förband?

Om du får stopp på blödningen enligt ovan så behövs inte detta. Om du trots försök att lägga ett tryckförband inte kan få stopp på blödningen med risk för stor blodförlust kan det vara ett alternativ. Det är dock inget som rekommenderas om det inte är absolut nödvändigt.

Personen ser blek ut, fryser och mår illa. Varför?

Vid stora blodförluster räcker blodet inte längre till för att förse alla kroppens organ med tillräckligt mängd syre. Blek, yr, fryser och illamående kan vara ett tecken på detta. Förebygg alltid cirkulationssvikt vid blödningar.

Finns det risk att jag smittas av något från den skadades blod?

Risken är ofta väldigt låg för den typen av infektioner, men den finns. Det krävs att den drabbade har en blodsjukdom, att du har någon form av skada på huden och otur då blodsjukdomar inte smittar per automatik. Använd om möjligt alltid handskar i kontakt med blod.

Ska jag tvätta såret?

Mindre sårskador kan du tvätta med vanlig tvål och vatten för att få bort smuts. Tvätta inte sår som blöder mycket. Vatten försvårar för blodet att stelna. Läs mer om sårvård.

Vad ska jag göra om något sitter fast i såret?

Låt föremålet sitta kvar. Föremålet kan ha punkterat ett större kärl, och så länge föremålet sitter där som en propp blöder det inte, men skulle man ta ut föremålet finns det risk för en betydligt större blödning.