Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt är ett livshotande tillstånd som uppstår när vitala organ inte får tillräckligt med syre på grund av för dåligt blodtillförsel. Redan efter 4-6 minuters avbrott i blodtillförseln riskerar hjärnan att få bestående skador. Cirkulationssvikt kan bero på stora blödningar, hjärtinfarkt, diarré, vätskeförlust, smärta, brännskador, förgiftning, allergiska reaktioner och kraftiga infektioner. Cirkulationssvikt kan snabbt bli livshotande och måste alltid förebyggas.

Kännetecken

 • Huden är blek och kallsvettig.

 • Andningen är ytlig och snabb.

 • Frossa och oro.

 • Törst.

Första hjälpen

 • Låt den skadade om möjligt ligga ned med benen högt.

 • Stoppa blödningar.

 • Förhindra avkylning genom att lägga en filt under och över personen.

 • Uppträd lugnt.

 • Undvik att flytta den skadade.

 • Ge inte något att äta eller att dricka.

 • Ring 112.

Ring 112

Larma alltid vid en cirkulationssvikt.