Avsliten kroppsdel

Vid arbete med maskiner kan det ibland gå så illa att en kroppsdel slits av helt eller delvis. Om det är ett “fint” snitt kommer kroppen ganska snabbt kunna att reglera kärlen så att blödningen avtar, detta klarar den dock bara av under en begränsad tid. Om skadan inte är lika “fin” kommer kroppen inte klara av detta ens initialt. Denna typ av skada riskerar att förlora stora mängder blod och kräver akut vård.

Första hjälpen

  • Håll den skadade kroppsdelen högt, så att blodflödet till skadan minskar.

  • Tryck direkt på skadan för att minska blödningen.

  • Lägg ett avsnörande förband. Använd något som är några centimeter brett, exempelvis ett skärp eller en halsduk. Lägg detta några centimeter ovanför skadan. Dra åt tills blödningen upphör.

  • Linda in den avslitna kroppsdelen i till exempel en tygbot och lägg allt i en påse.

  • Ta med den asvslitna kroppsdelen till sjukhuset.