Eventsjukvård

Vi hjälper dig med läkare och sjuksköterskor till event, festivaler, konferenser, tävlingar, evenemang, show med mera och hjälper till om olyckan skulle vara framme. Vi har alla stor erfarenhet av akutsjukvård och avancerad medicinsk behandling. Vi har möjlighet till att både administrera läkemedel och använda hjärtstartare.

Planering

Vi hjälper dig att planera vilka medicinska resurser du behöver på plats. Vi har tillgång till bland annat läkare och sjuksköterskor.

 
 
 

Sjukvård vid löpartävling

Vi har erfarenhet av att ta hand om sjukvården vid löpartävlingar med erfarna sjukvårdsteam som kan bestå av läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare. Vi fick förtroendet att hjälpa till med sjukvården vid den mycket utmanande men fantastiska löpartävlingen Ecotrail i Stockholm. Där fanns sträckor mellan 8km och 80 km, så kallad ultramarathon. Den fysiska utmaningen för de som springer 80 km blir extrem och det är lätt att råka ut för olika sorters saltrubbningar som våra sjukvårdsteam med erfarna läkare och sjuksköterskor kan ta hand om. Vid dessa distanser och under varma förhållanden är den vanligaste akuta komplikationen uttorkning, som behöver behandlas med vätska och ibland med vätskeersättning, ibland behövs även intravenös vätska. Det händer även att en del blir så kallat vattenförgiftade där man istället lyckas dricka för mycket vatten men för lite salter vilket kan vara livshotande och kan leda till hjärtstopp. Detta är inget som syns tydligt på personen men som våra erfarna läkare kan identifiera.

Läs mer om ecotrail läpartävling

 

 

Vårdgivare

Hjärtgruppen är en registrerad vårdgivare under översyn av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Ni vet på så sätt att vi är en professionell aktör som följer rådande lagar och regler.

Patientskadeförsäkring

Som registrerad vårdgivare har vi även patientskadeförsäkring. Detta innebär att om något skulle gå fel och en patient kommer till skada så täcks detta av vår försäkring.