Vem bestämmer hur HLR görs?

Det korta svaret är att HLR rådet bestämmer vilka riktlinjer som ska följas. Men det finns även ett betydligt längre svar. Svenska HLR rådet bestämmer endast riktlinjer för Sverige och för de organisationer i Sverige som erkänner deras riktlinjer. All sjukvårdspersonal följer dock för tillfället dessa riktlinjer. Röda korset har dock valt att inte följa dessa riktlinjer. Anledning följer.

Under 2005 hölls en stor konferens om HLR där viktig forskning diskuterades och många experter och organisationer var med, under denna konferens kom man till ett konsensus beslut om hur HLR ska utföras. Senare under året publicerade ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) dessa riktlinjer som man kommit överens om. Målet med dessa nya riktlinjer var att maximera potentialen för att HLR skulle utföras i ett tidigt skede, varpå man gjorde riktlinjerna enklare för alla.

HLR förändringar 2005

  • 30 kompressioner och 2 inblåsningar oavsett ålder på den drabbade
  • Pulskontroll bör ej utföras av lekmän
  • Lekmän ska ej utföra endast endast inblåsningar på vuxna

Besluten grundande sig bland annat på att forskning visat att lekmän vid 40 procent av fallen inte känner en puls som finns och vid 10 procent av fallen inte känner en puls när det inte finns någon. På grund av detta tog men helt bort pulskontrollen för lekmän samt att man har valt att inte lägga någon större vikt vid det för sjukhuspersonal.

Därtill har man upptäckt att en stor del av fallen där HLR inte utförs så beror detta på osäkerhet på hur det ska utföras där pulstagningen är en av de stora osäkerhetsmomenten och således en av de stora anledningarna till att HLR inte görs.

HLR rådet valde således att bortse från dessa rekommendationer och enligt deras riktlinjer så ska alla, även lekmän, utföra pulskontroll. Värt att notera är att det görs dock ingen åtskillnad för vad man ska göra om en finns och en saknas, resultatet är alltid HLR varpå det tillsynes inte finns någon anledning till att ha kvar det. Detta gjorde att bland annat Röda Korset som är en internationell organisation inte följer samma riktlinjer utan de följer de riktlinjer som beslutats internationellt. Således följs för tillfället två olika riktlinjer i Sverige.

Framtiden

Under december 2010 så kommer en ny konferens hållas för att utvärdera ny forskning och eventuellt besluta om nya riktlinjer. Det finns ett flertal saker som kan komma att ändras. Bland annat så finns numera många förespråkare för att man helt ska ta bort inblåsningarna och endast utföra bröstkompressioner kontinuerligt. Riktlinjerna har hela tiden gått mot fler kompressioner och färre inblåsningar då det hela tiden har visat sig att det är cirkulationen som är det viktigaste. Det har även visat sig att den sak som gör att flest tvekar att göra HLR eller helt avstår är just inblåsningarna, och där är det två saker som spelar in. Dels att att det är det svåra momentet och man känner sig osäker och dels att många avskräcks från att göra mun-till-mun metoden på en okänd person och då helt enkelt avstår. En studie har bland annat visat en 300 procents förbättring med denna metod gentemot vanlig HLR.

Enda undantaget var då det gällde personer som hade drunknat eller vid överdoser. Under 2007 presenterades även en studie i Japan där man visade att nyckeln för att starta hjärtat igen var denna teknik. På grund av dess studier försökte man kalla till en tidig konferens, vilket dock inte hade någon framgång. Detta har bland annat lett till att American Heart Association, vilket är en av de riktigt stora i sammanhanget, gått sin egen väg och utlyst att endast bröstkompressioner fungerar lika bra eller bättre än konventionell HLR. Metoden för själva bröstkompressionerna är densamma och även takten, men man gör det utan avbrott.

Det finns även en del forskning på HLR där man istället för att göra bröstkompressioner istället komprimerar buken. Detta område innehåller omkring 25 procent av allt blod i kroppen, varpå teorin är att man kommer få en mycket större genomströmning av blod på det sättet än om man gör konventionella bröstkompressioner. Vid en studie på grisar fann man att blodvolymen som strömmade genom hjärtat steg med närmare 60 procent jämfört med vanlig HLR. Det visade sig även att det inte fanns någon risk för skador på inre organ på detta sätt. Fördelarna med denna metod förutom att kan pumpa mer blod är att man inte riskerar att några revben bryts, förutom fördelarna med att inte göra några inblåsningar.