Stabilt sidoläge

Om en person är medvetslös måste man börja med att man kontrollera andningen. Om personen andas ska denna placeras i stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge gör så att man kan andas om man är medvetslös och räddar på så sätt liv. Detta kallades tidigare framstupa sidoläge.

Om personen andas placera den i stabilt sidoläg

1. Börja med att placera den nödställde på rygg. Armen närmast dig lägger du ut från kroppen i vinkel.

2. Placera motsatt hand så som på bilden, med handryggen mot kinden. Ta sedan tag i knät längst bort från dig och dra upp benet.

3. Dra knät mot dig, medans du håller handen mot kinden och positionera benet i vinkel.

4. Säkerställ att den nödställde kan andas genom att tippa huvudet bakåt, lyfta käken och kontrollera så att munnen pekar mot golvet, detta för att undvika att den nödställde drunknar om den kräks. Kontrollera andningen.

Om personen inte andas larma och gör hjärt-lungräddning

Om personen inte andas så ska du direkt larma och sedan påbörja. Finns en i närheten ska den användas.

Gravid

Om personen är gravid är risken extra stor då den stora magen kommer att pressa ner på de stora kärlen i magen när man ligger plant på rygg. Stabilt sidoläge görs precis som ovan.