Solblidhet

Solens UV-strålar kan skada ögat så att man blir solblind. Solblindhet är en ofarlig men smärtsam upplevelse. Den kan uppstå när starkt solsken reflekteras i vatten eller snö. Solblindheten uppkommer när solens strålar orsakar en brännskada i näthinnans gula fläck. Solblindhet läker vanligen inom några timmar upp till något dygn, beroende på skadans omfattning. Förebygg genom att använda solglasögon med UV-skydd.

Symtom

Smärta i ögonen

  • Smärta
  • Ökat tårflöde
  • Ljuskänslighet
  • Röda ögon

Första hjälpen

Använd solglasögon med UV-skydd

Det bästa sättet själv behandla solblindhet är att undvika att få solljus i ögonen. Detta kan man uppnå bland annat genom att använda solglasögon med UV-skydd som väl täcker ögonen. Om skadan är mer allvarlig kan man täcka ögonen med ett förband eller liknande istället.

  • Använd mörka täckande solglasögon, med UV-skydd.
  • Undvik solljus.
  • Täck ev. ögonen med ett förband.
  • Uppsök ev. sjukvård.

Sök vård

Om besvären inte gått över på ett dygn.