Skallskador

Ring 112

Om den skadade blir förvirrad, slö, kräks eller har fallit från hög höjd (högre än dubbla den egna längden).

Första hjälpen

Be personen vila och lägg något kallt mot skadan (t ex is som är lindat i en handduk).

Läs mer om skallskador

Vad är hjärnskakning?

Ett slag mot huvudet kan göra att hjärnan skakas om inuti huvudet, motsvarigheten till ett blåmärke på kroppen. Detta kallas hjärnskakning och leder ofta till en kortare stunds medvetslöshet eller förvirring (några sekunder till några minuter). De flesta återhämtar sig helt efter en hjärnskakning, men ibland kan det bli mer allvarligt. Det är inte heller alltid som personen “tuppar av” eller blir medvetslös av en hjärnskakning. Misstänker du en hjärnskakning kontakta sjukvården.

Behöver jag övervaka en person med skallskada?

Ja. Håll ett öga på personen, för att upptäcka om tillståndet försämras. Ibland kommer inte symtomen direkt. Om den skadade kräks, blir medvetslös, får ihållande huvudvärk eller synförändringar ring 112.

Vad är symtom på en skallskada?

  • Yrsel
  • Medvetslöshet (kortvarig)
  • Huvudvärk
  • Förvirring
  • Illamående, kräkning
  • Dimsyn
  • Minnesförlust

Vad kan jag kyla skadan med?

Du kan linda en handduk runt frysta grönsaker eller isbitar i en plastpåse. Du kan också doppa en handduk eller annat tyg i kallt vatten, vrida ur den och sedan använda den. Lägg inte is direkt mot huden, det blir för kallt.

Vilken effekt har kylan?

Kylan minskar svullnaden och lindrar smärtan.

Hur länge ska jag kyla?

Kyl i 20 minuter åt gången med 10 minuters paus mellan gångerna, tills svullnaden går ned eller personen tycker att det känns obekvämt.

Ska jag ge huvudvärkstabletter mot huvudvärken?

Nej. Undvik det eftersom det finns risk att värktabletter döljer symtom på en allvarligare skallskada.

Hur vet jag om jag ska larma ambulans?

Om den skadade kräks, blir medvetslös, får ihållande huvudvärk eller synförändringar ring omgående 112. Larma också albulans om du är osäker på hur allvarlig skadan är eller om personen fallit från hög höjd (dubbla den egna längden).