Sårvård

  • Rengör såret från smuts och grus med en pincett.
  • Tvätta med vatten och flytande tvål.
  • När såret är rent, låt det lufttorka.
  • Undvik om möjligt förband, lägg annars på ett luftigt förband.
  • Om såret glipar - pressa ihop sårkanterna, tejpa.
  • Inspektera såret regelbundet och var uppmärksam på tecken till infektion.

Om det kommer in jord eller annan smuts i ett sår kan man få stelkramp om man inte har tillräckligt vaccinationsskydd. Kontakta sjukvårdsupplysningen om du är osäker (om det har gått längre tid än 20 år sedan den senaste vaccinationen, bör man ta en ny spruta).