Hur gör man HLR?

Vid ett hjärstopp så upphör syresättningen i kroppen och man avlider inom några minuter utan hjälp. HLR syftar till att se till att de viktigaste vävnaderna i kroppen syresätts så att man med mer avancerad sjukvård eller hjärtstartare kan sätta igång hjärtat igen.

För att kunna rädda liv måste någon i omgivningen hålla igång cirkulationen genom hjärt-lungräddning (HLR). hjärt-lungräddning (HLR) består av två moment. Dels bröstkompressioner som ges med händerna och som kan hjälpa det syresatta blodet att cirkulera i kroppen och dels mun mot mun-metoden där man blåser in luft i den medvetslöses lungor. hjärt-lungräddning (HLR) återstartar inte hjärtat, men ser till att blodet syresätts och cirkulationen upprätthålls i kroppen i väntan på en hjärtstartare.

Nedan är en komplett redogörelse för hur man gör HLR. Det viktigaste när det gäller HLR är att man inte kan orsaka någon skada genom att prova. Så även om du inte kommer ihåg eller bara sett på TV så är det bättre att du gör något än att du låter personen garanterat avlida.

Livstecken

Börja med att kontrollera medvetande och andning hos personen.

 1. Om personen inte reagerar på tilltal, se till att luftvägarna är fria och böj huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar under hakan.
 2. Kontrollera andningen genom att känna och lyssna efter andningsljud samtidigt som du ser efter om bröstkorgen rör sig. Detta får ta maximalt 10 sekunder. Kan du inte uppfatta att personen andas på den tiden så fortsätter du med HLR.
 3. Om personen andas, placera honom/henne i stabilt sidoläge. Larma 112.

Om personen inte andas larma och påbörja HLR.

Larma 112. Gör hjärt-lungräddning (HLR)

Om du inte får kontakt med personen och du inte kan konstatera att personen andas normalt forsätter du med att larma och sedan göra HLR tills hjälp anländer.

 1. Om personen inte andas, larma 112. Inled sedan omedelbart hjärt-lungräddning (HLR), varje sekund är dyrbar!
 2. Ropa på hjälp!

Använd hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning (HLR)

 1. Be någon hämta hjärtstartaren under tiden du påbörjar HLR hjärt-lungräddning.
 2. När hjärtstartaren är på plats, sätt på den och följ apparatens instruktioner.

Gör hjärtkompressioner

 1. Se till att personen ligger plant på rygg.
 2. Placera båda händerna, den ena ovanpå den andra, mitt på bröstkorgen.
 3. Tryck ner bröstbenet med raka armar cirka 4-5 centimeter, tag den egna kroppstyngden till hjälp. Du bör hålla ett högt och jämnt tempo med närmare lite mer än en kompression per sekund.
 4. Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck.
 5. Varva 30 kompressioner med 2 inblåsningar.

Gör 2 inblåsningar

 1. Se till att personen har fria luftvägar.
 2. Böj huvudet bakåt med hjälp av en hand på pannan och två fingrar under hakan.
 3. Kläm ihop näsborrarna.
 4. Behåll greppet om näsborrarna. Andas in och placera din mun över den medvetslösa personens mun.
 5. Blås in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Gör alltid 2 inblåsningar efter varandra.
 6. Varva 2 inblåsningar med 30 kompressioner.
 7. Fortsätt med hjärt-lungräddning (HLR) tills du blir avlöst.

Medvetande

Man börjar alltid med att kontrollera medvetande på en person som man tror har fått ett hjärtstopp. Detta gör man genom att lägga sina händer på den skadades axlar och lite försiktigt vicka från sida till sida samtidigt som man försöker prata med personen. Får man ingen kontakt på detta sätt så har man troligen en medvetslös person framför sig, varpå man går vidare med att kontrollera andningen.

Andning

För att kunna kontrollera andningen så måste man först skapa en fri luftväg. Detta gör man genom att lägga ena handen på pannan samtidigt som man sätter två av den andra handens fingrar på den skadades käke. Med båda händerna tippar man tillbaka huvudet. På detta sätt rätar man upp luftröret samtidigt som man lyfter upp käken lite så att tungan inte lägger sig i vägen och blockerar luftvägen. När man har skapat en fri luftväg så kontrollerar man andningen genom att lägga sitt öra mot den skadades mun. Här är det viktigt att komma nära för att höra ordentligt med tanke på att man kan vara stressad och det kan vara mycket ljud runt omkring en. Här lyssnar man om man hör något, om man ha tur kan man även känna vinddraget mot örat, samtidigt som man tittar ned mot bröstkorgen och ser om den rör på sig. Man ska inte använda mer tio sekunder för att kontrollera andningen och detta är för att även en person som andas, men väldigt lite, behöver HLR, därför är vi bara intresserade av att med absolut säkerhet kunna säga att personen andas, kan vi inte detta så ska vi göra HLR.

Bröstkompressioner

När man konstaterat att personen varken är vid medvetande eller andas så kan man göra HLR. Man börjar med att trycka ihop bröstkorgen för att på så sätt pressa ihop hjärtat och få blodet att cirkulera i kroppen. Detta gör man genom att placera den ena handens handlov mitt på bröstkorgen, sedan tar man den andra handen och lägger den ovanpå sin första hand. Här spelar det ingen roll vilken hand som är underst eller överst. Därefter knyter man ihop händerna och håller upp fingrarna från bröstkorgen då man endast ska trycka med handloven. Gör man inte detta så riskerarman att bryta den skadades revben. I sammanhanget så spelar det dock mindre roll vilket betyder att man aldrig ska avstå eller känna sig rädd för att utföra HLR för att man är orolig för att göra mer skada än nytta. Man går sedan upp på knä och placerar sig så att axlarna är ovanför händerna och att armarna är raka. Man använder sedan sin kroppstyngd för att trycka ned bröstet 4-5 centimeter 30 gånger lite snabbare än en kompression per sekund. Var noggrann med att hela tiden hålla kroppskontakten med den skadade, du får alltså inte släppa den när du släpper ut, då riskerar man att börja trycka på fel plats. Det är när man släpper upp som hjärtat fylls på med blod detta betyder att det är mer eller mindre lika viktigt att släppa upp som att trycka ner.

Mun-mot-mun

Efter bröstkompressionerna så går man vidare med att blåsa ner luft i lungorna. Detta är för att det är där blodet hämtar sitt syre. Till att börja med så skapar man en fri luftväg precis som när man kontrollerade andningen, men nu ska man även knipa ihop näsan så att ingen luft försvinner ut där när man blåser ner luft. Man sätter därefter sin egen mun mot den skadades mun samtidigt som man tittar mot bröstkorgen och blåser in. Man blåser in normal andningstakt och tills det att man ser att bröstkorgen höjer sig. Därefter går man upp och tar ett andetag medans den skadades lungor töms, därefter gör man en andra inlåsning. Detta är en serie hjärt-lungräddning. Detta repeterar man tills det att man blir avlöst eller inte orkar längre.